info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Besedy

Besedové info

Zaujímavá debata na vysoko odbornej a originálnej úrovni. Jednoducho know-how nášho združenia. Zážitkové besedy na základných, stredných, ale aj vysokých školách moderujú naši PEER aktivisti, čiže vyškolení študenti. Jedinečné podanie a prevedenie nielen že študentov zabáva, ale v prvom rade zásobuje informáciami, ktoré im internet, či kamarát neponúkne. Nejde o žiadne poúčanie, vyhrážanie, či ovplyvňovanie našimi názormi, ale o jednoduché, zrozumiteľné posúvanie odborných a užitočných informácií. Tie sú predpokladom pre vytvorenie si vlastného názoru na danú tému, čomu pomáha diskusia, ktorá je základom dobrej besedy.

Nepriniesli sme nič svetoborné, v odbornej literatúre to nájdete pod pojmom „peer to peer“ prevencia. Náš program však okrem zážitkov prináša ešte jednu výnimočnosť a síce nedebatujeme len o drogách. Venujeme sa duševnému zdraviu, partnerským vzťahom, látkovým a nelátkovým závislostiam, životnému štýlu, gynekológii a antikoncepcii, násiliu a šikane, pohlavne prenosným infekciám a téme HIV/AIDS. Jedna beseda trvá ako bežná vyučovacia hodina a podmienkou je absencia pedagóga. Podrobnejšie rozdelenie a obsahové  zloženie besied nájdete v sekcii témy besied. 

AK BY STE MALI ZÁUJEM OBJEDNAŤ SI BESEDU NA VAŠEJ ŠKOLE, ALEBO VO VAŠEJ ORGANIZÁCII, TAK NEVÁHAJTE VYPLNIŤ FORMULÁR.

Ak si chceš objednať zážitok, zorganizovať školenie, potrebuješ odmoderovať a pripraviť skvelé akciu, odpáliť skvelý teambuilding, či pomôcť s organizovaním, NIE JE PROBLÉM ! Kontaktuj nás na mejlik:  info@mladiludiaazivot.sk , alebo na telefónnom čísle  +421 911 213 902  ……….nechaj to na nás 🙂

Objednaj si našu besedu

Vyplň dole uvedený formulár a my sa v krátkom čase ozveme.

Názov školy / organizácie

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Váš email (povinné)

Téma besedy
Duševné zdraviePartnerské vzťahyLátkové a nelátkové závislosti - životný štýlGynekológia a antikoncepciaNásilie a šikanaPohlavne prenosné infekcie

Ročník

Dátum besedy

Poznámka