info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Blog
Prvé besedy v novom roku
4. februára 2019

Január je vzhľadom na uzatváranie známok pred polrokom besedovo slabší. Aj besedy, ktoré sme moderovali boli až po uzavretí známok. V pondelok (28.1.) sme s prvákmi na Gymnáziu Školská debatovali o […]

Besedový október
1. novembra 2018

Besedy v šk. roku 2018/2019 sa nám rozbehli až v októbri. Sme radi, že niektoré organizácie nás volávajú debatovať už pravidelne a stali sme sa pre nich dobrým partnerom. Zároveň sme radi, že […]

Besedy počas mája
1. júna 2018

Besedový máj bol hlavne o spolupráci s Ligou proti rakovine a maturitách. Odštartovali sme ho v Lipanoch (14.5), čo bola pre nás nová destinácia. So žiakmi spojenej školy sme sa v rámci dvoch besied prebrali […]

Šalený besedový apríl
1. mája 2018

Apríl priniesol situáciu, ktorú si nepamätajú ani najstarší peerkači nášho združenia a to týždeň počas ktorého sme mali besedu každý deň. Ale poďme postupne. Začali sme besedami na Cirkevnej základnej škole […]

Naše marcové besedy
1. apríla 2018

Nakoľko sme v marci organizovali nábor nových PEER aktivistov, tak besied bolo trošku pomenej.  Na SOŠ Ekonomickej (13.3.) sme sa študentmi prvých ročníkov rozprávali o gynekológii, antikoncepcii a partnerských vzťahoch. Zašli sme aj […]

1 2 3 5