info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902

Členovia

PEER AKTIVISTI – to sú členovia nášho združenia, ktorí sú po sérií školení pripravení moderovať zážitkové besedy a organizovať podujatia

LEKTORI – sú PEER aktivisti, ktorí vďaka skúsenostiam a vedomostiam vedú naše odborné skupiny

VEDÚCKOVIA – prevzali zodpovednosť za všetkých a všetko v našom združení

DOBROVOĽNÍCI – sú bývalí PEER aktivisti, ktorí už nestíhajú moderovať besedy a byť na každej akcii, ale stále majú chuť pomáhať a robiť svet lepšejším

 • Barlog Ivan
 • Burianová Simona
 • Dzurilla Viktor
 • Furiel Radan
 • Furiel Róbert
 • Gaduš Juraj
 • Gromovská Ema
 • Kanka Miroslav
 • Kanka Stano
 • Klimo Marek
 • Koršala Boris
 • Lukáč Gabriel
 • Ontková Viktória
 • Pollaková Veronika
 • Popadič Matej
 • Pramuka Tomáš
 • Repa Palo
 • Sokolovská Zuzana
 • Sokolovský Róbert
 • Sabovčík Leo
 • Štefko Lukáš
 • Zeman Dávid
 • Žifčák Gabriel