info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Over si svoje vedomosti z témy Životný štýl
16. januára 2021
0

Žijeme v dobe, kedy sa s pojmom „zdravý životný štýl“ stretávame často. Riešime ho v médiách, práci ale aj na káve s kamarátkou. Aké sú tvoje vedomosti v tejto oblasti?

 

1. Čo najlepšie definuje životný štýl?

Životný štýl je spôsob, akým ľudia žijú – ako bývajú, stravujú sa, vzdelávajú sa, hýbu sa, chovajú sa, rozhodujú sa, pracujú, cestujú, vyznávajú určité hodnoty atď.

2. Životný štýl ovplyvňujú rôzne faktory. Medzi tie faktory, ktoré ovplyvniť nevieme patrí:

Medzi neovplyvniteľné faktory, teda tie, ktoré ovplyvniť nedokážeme patria: vrodené dispozície, genetické faktory, krajina a rodina, do ktorej sme sa narodili. Medzi ovplyvniteľné faktory patria: naše stravovacie návyky, rozhodnutie piť, fajčiť, čo počúvame, ako sa chováme, kde budeme žiť...

3. Aké sú základné faktory zdravého životného štýlu?

Medzi základné faktory patrí: - životný rytmus – pomer práce a odpočinku, miera fyzickej a psychickej záťaže - pohybový režim – pravidelná a primeraní fyzická námaha - duševná aktivita – rozvoj kultúrnych záujmov, vzdelávanie, duševná hygiena a odreagovanie sa - životospráva – vhodný stravovací režim - zvládanie náročných životných situácií – schopnosť riešenia konfliktov, zvládanie stresových situácií

4. Ktoré rozdelenie prijatej energie je správne?

Správne rozdelenie príjmu energie je 30% raňajky, 10% desiata, 30% obed, 10% olovrant a 20% večera. Konzumovať by sme mali v 3-4 hodinovom intervale a posledné jedlo jesť približne 3 hodiny pred spaním.

5. Ktoré jedlo je najdôležitejšie?

Vynechaním raňajok nútime naše telo pracovať s prázdnym žalúdkom. Výsledkom je nedostatok energie, vyhľadávanie nezdravým raňajok, vysoký príjem sladkostí a nadváha. Telo lepšie pracuje, ak sa ešte pred začatím dňa v pokoji najeme. Raňajky sú palivom pre telo a preto sú najdôležitejšie jedlo dňa.

6. Čo spôsobuje nedostatok tekutín?

Nedostatok príjmu tekutín spôsobuje najmä bolesti hlavy. Nedostatok tekutín a väčšia strata vody vedie k poklesu výkonnosti, pocitu slabosti a nevoľnosti a kŕčom. Preto by sme mali vypiť 2-3 litre vody denne. Pri fyzickej práci, športe a v lete ešte viac.

7. Koľko hodín by sme mali priemerne spať?

Potreba spánku je individuálna a geneticky daná. Dĺžku a kvalitu spánku však ovplyvňuje aj vek, prostredie a zmeny v našom živote. Priemerná doba spánku je 8 hodín, no niekomu, kto spí „rýchlo“, postačí 5-6 hodín.

8. Spánkový deficit má za následok...

Spánkový deficit (dlhodobý nedostatok spánku) má za následok zmeny podobné starnutiu, keďže bunky a tkanivá sa nestíhajú dobre obnovovať. Dochádza k urýchleniu cukrovky, obezity, vysokého krvného tlaku a porúch pamäte. Nedokonalý, alebo prerušovaný spánok je spájaný s chronickou únavou, či častým výskytom psychických porúch.

9. Alkohol je látka...

Alkohol pôsobí na centrálny nervový systém a už v malom množstve sú viditeľné jeho tlmivé účinky na rýchlosť reakcií, koordináciu pohybov, úsudok a rozhodovanie. Tlmí vnímanie bolesti, vysoká koncentrácia alkoholu tlmí centrá pre dýchanie a krvný obeh, čo môže viesť k smrti.

10. Ktorá časť pri fajčení podporuje vznik rakoviny ?

Spálené splodiny pri fajčení podporujú vznik rakoviny. Fajčenie okrem toho spôsobuje napríklad zúženie ciev, dehydratáciu, impotenciu, zvýšený krvný tlak či zvýšenú aktivitu tráviaceho systému.