info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Slová ti nevedia ublížiť… Medzinárodný deň bez násilia 4.4.
2. apríla 2023
0

Stretli ste sa niekedy s nepríjemnou prezývkou na vašu osobu? Počuli ste, že vás niekto ohovára? Ako ste sa pri tom cítili? Zranilo vás to? Ak ste odpovedali aspoň raz áno, tak tento článok je práve pre vás.

Počet prípadov šikany a kyberšikany neustále narastá. No aj napriek tomu je na Slovensku miera informovanosti a prevencie na bode mrazu. Medzi najčastejšie formy šikanovania patria práve výsmech a urážky, ale aj vulgárne nadávky, ignorovanie a vylúčenie z kolektívu. Najčastejším prejavom kyberšikanovania je ohováranie, šírenie nepravdivých informácií, urážanie a ponižovanie.

Násilie je definované ako akákoľvek forma ubližovania, fyzického a sexuálneho nátlaku, prejavu nadvlády či zneužívania moci. Šikana je agresívne správanie, ktorého cieľom je ublížiť. Vyplýva z nerovnováhy síl a často sa opakuje alebo má tendenciu opakovať sa. Môže mať rôzne formy a medzi časté patrí fyzické šikanovanie, ktoré zahŕňa bitky, potkýnania, facky. Verbálne šikanovanie zahŕňa urážky, vydieranie či posmievanie sa. Kyberšikana je šikanovanie prostredníctvom moderných technológií, napríklad mobilu, tabletu a PC.

Podľa prieskumu Go4insight, ktorý bol realizovaný od februára do marca 2021, až 86% ľudí na Slovensku, vo veku od 15 do 26 rokov, využíva sociálne siete aspoň raz za deň a tento fakt vytvára veľký priestor pre kyberšikanu. Koordinátori prevencie sa v školskom roku 2019/2020 stretli vo väčšine škôl (86,3%) s problémom šikanovania, pričom na základných školách (91,3%) sa šikanovanie vyskytuje vo väčšej miere ako na stredných (73,9%). Aj s kyberšikanou sa stretlo množstvo škôl (73,6%), a taktiež sa vo väčšej miere vyskytuje na základných (77,1%), než na stredných školách (65,2%).

Dnes, 4.4., si pripomíname Medzinárodný deň bez násilia. V našom občianskom združení sa venujeme aj téme Násilie a šikana, ktorá bola vytvorená najmä na základe podnetov učiteľov základných a stredných škôl, kvôli narastajúcemu počtu prípadov šikany a kyberšikany na školách. Na besedách so žiakmi hovoríme o tom, čo je šikana, kto je agresor a obeť, aké majú vlastnosti, ale aj s akými spôsobmi šikanovania sa môžu stretnúť.

Pri stretnutí so šikanou je dôležité nemlčať. Ak si sa niekedy stal obeťou šikany, neváhaj o tom povedať svojmu rodičovi, triednemu učiteľovi, školskému psychológovi alebo sa obráť na internetové portály ako: odpisemeti.skipcko.sk alebo bezplatnú Linku dôvery Nezábudka 0800 800 566.

A nezabudni, že aj slová vedia ublížiť…

 

ZDROJ: sikana.sk / bezmodrin.sk / go4insight.com