info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902

Vízia a poslanie

Poslanie OZ Mladí ľudia a život

Poslaním OZ Mladí ľudia a život je komunikovať s mladými ľuďmi, organizovať besedy a podujatia a tak ROBIŤ SVET LEPŠEJŠÍM.

Vízia

Vďaka zážitkovým besedám, kvalitným informáciam a originálnym podujatiam formovať pozitívne hodnoty mladých ľudí na Slovensku.