info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Skvelý školský rok 2018/2019
29. júna 2019
0

Dámy a páni, sme radi, že vám môžeme povedať: „Zažili sme skvelý školský rok!!!“. Nová skupina PEER aktivistov, rekordné besedy a fajnové akcie. Prečítajte si, ako sme robili svet lepšejším v šk. roku 2018/2019.

Naším hlavným cieľom je informovať a diskutovať s mladými ľuďmi o veciach, ktoré sa týkajú ich života a preto aj hodnotenie začneme besedami. Novým aj starým PEER aktivistom sa podarilo odmoderovať  92 besied čo je najviac v histórii Mľažka v priebehu šk. roka. Okrem miest a obcí v Košickom a Prešovskom kraji sme cestovali do Považskej Bystrice a tu sa nám podarilo vytvoriť ďalší rekord. V priebehu dvoch dní sme odmoderovali 16 besied. Prinášame aj prehľad počtu besied v rámci jednotlivých tém:

Životný štýl, látkové a nelátkové závislosti – 27 besied

Násilie a šikana – 27 besied

Duševné zdravie – 14 besied

Partnerské vzťahy – 9 besied

Pohlavne prenosné infekcie, HIV/AIDS – 9 besied

Gynekológia a antikoncepcia – 6 besied

Dôležité je, aby sme robili kvalitné besedy a prinášali overené informácie na čom pracujú všetci peerkači pod vedením svojich lektorov a šéfa lektorov a my sa im aj touto cestou chceme poďakovať.

V priebehu jari sme už tradične organizovali nábor nových PEER aktivistov na stredných školách v Spišskej Novej Vsi a v Levoči. Vytvorili sme skupinu PEER „O“, ktorú v apríli a máji čakali dva výcviky. Zamerané boli na budovanie tímu a rozvoj tzv. „Soft skills“. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, analytického myslenia, či kreativity. Tiež sme prezentovali informácie v jednotlivých blokoch, ktorým sa na besedách venujeme a predviedli hry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich besied.

Pokračovali sme v koncepte podujatí na námestí. V decembri (1.12) sme už po sedemnástykrát zorganizovali osvetové podujatie pri príležitosti Svetového dňa boja proti HIV/AIDS. V apríli úspešný druhý ročník Dňa tanca a aj tento rok sme spolupracovali na júnovom podujatí Mesto plné detí. Okrem spomínaných aktivít sme pripravili niečo aj pre našich členov. Na jeseň Kreatífny teambuilding a 4. ročník turnaja dvojíc v bowlingu. V závere roka sme tradične zorganizovali Vianočný večierok, v rámci ktorého sme ocenili najaktívnejších členov. V júni sme pozvali všetkých bývalých aj terajších peerkačov na oslavu „20 rokov projektu PEER prevencie v Spišskej Novej Vsi“.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým členom za prácu počas celého školského roka, sponzorom a partnerom za spoluprácu, školám za priestor na besedy a ústretovosť pri uvoľňovaní študentov.  Vďaka Vám všetkým sme mali perfektný rok a veríme, že v aj šk. roku 2019/2020 budeme spolu robiť svet lepšejším.