info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Svetový deň boja proti AIDS
1. decembra 2020
0

Prvého decembra si každoročne pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Cieľom je upozorniť na problematiku HIV/AIDS, zvyšovať povedomie o tomto ochorení, o jeho šírení ale najmä o prevencii a o tom, ako mu predchádzať. Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie, avšak v poslednom desaťročí pozorujeme nárast počtu nových prípadov a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. Preto je dôležité o tejto problematike rozprávať aj u nás.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2019 žilo vo svete 38 miliónov ľudí infikovaných HIV vírusom. Na Slovensku bol v roku 2019 zaznamenaný najvyšší výskyt nových prípadov infekcie v jednom kalendárnom roku a síce 78 nových prípadov. V tomto období bolo zaznamenaných 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 2 úmrtia pacientov s HIV infekciou. Od roku 1985, keď začalo monitorovanie prípadov HIV/AIDS v SR, do roku 2019 máme registrovaných 1 174 prípadov infekcie HIV (občania SR aj cudzinci).

Po iné roky by sme stáli v uliciach a rozprávali sa s vami o pôvodcovi nákazy, cestách prenosu, príznakoch ochorenia a dôsledkoch nákazy. V rozhovoroch by sme zdôraznili to, že infekcia HIV a ochorenie AIDS (zatiaľ) nevyliečiteľné a boj s následkami nákazy trvá celé roky. Práve preto sa 1.12. po celom svete organizuje Sviečkový pochod. Jeho symbolom je červená stužka a jej pripnutím ľudia vyjadrujú solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia a potrebujú silu bojovať. Tichou prechádzkou a zapálením sviečky si zas uctievajú zomrelých.

Tento rok bude mať výnimočnú podobu. Svoju podporu môžete vyjadriť pripnutím červenej stužky a zomrelých si uctiť zapálením sviečky v teple svojho domova. Aj tak pomôžete šíriť osvetu, ktorá je nesmierne dôležitá.