info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Svetový deň zdravia
7. apríla 2021
0

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vznikla 7. apríla 1948 a o dva roky bol tento deň vyhlásený za Svetový deň zdravia. Má slúžiť ako pripomenutie dôležitosti zdravia pre všetkých a nie len na Slovensku je veľmi diskutovanou témou zdravý životný štýl detí a mládeže. Zahŕňať by mal zdravé stravovanie, dostatok pohybových aktivít, plnohodnotné využívanie voľného času na relaxáciu i zábavu a zároveň vedomé vyhýbanie sa takým rizikovým faktorom, akými sú najmä fajčenie, alkohol, drogy a stres.

Čo sa pohybu a využívania voľného času týka je nutné konštatovať, že v Správe o mládeži, ktorá vyšla v roku 2018 sa uvádza, že pri porovnaní rokov 2010 a 2014 sa zistili významný nárast v pravidelnej fyzickej aktivite u 11- ročných chlapcov aj dievčat, u 15-ročných chlapcov naopak došlo k poklesu. V súvislosti s organizovanými voľno-časovými aktivitami (napr. aktivity v športovom alebo inom klube), približne tretina školákov uviedla, že nerobieva žiadnu takúto aktivitu.  Ako najčastejší dôvod, prečo sa žiaci nevenujú žiadnemu športu, resp. telesnej aktivite, udávajú nedostatok času. Avšak vo všetkých vekových kategóriách od 11 do 15 rokov dramaticky vzrástol počet detí, ktoré trávia 2 a viac hodín pri počítači. Takmer u polovice 11-ročných školákov chýbajú rodičovské pravidlá o tom, ako dlho môžu sledovať televíziu a asi 4 z 10 mladých majú málo alebo vôbec nemajú rodičovské pravidlá o tom, ako dlho môžu byť na internete.

Najzávažnejšie informácie z oblasti stravovania sú, že výskyt každodenného raňajkovania mierne klesá vo všetkých vekových skupinách u chlapcov aj dievčat a energetické a sladené nápoje si školáci vedia zabezpečiť bez obmedzení.  Aj to má za následok to, že výskyt obezity u slovenských detí sa zdvojnásobil a v roku 2016 dosahoval u 10 – 12 ročných chlapcov 10 %, u 7 – 12 ročných dievčat 8,5 %. Na prahu dospelosti má primeranú hmotnosť len necelých 80 % chlapcov a vyše 8 % je obéznych, čo je o 4,2 % viac než v roku 2001. Nedostatok pohybu tiež zvyšuje pravdepodobnosť zníženia odolnosti organizmu a zhoršenia zdravotného stavu. Zvyšuje sa tiež počet mladých ľudí mladších ako 18 rokov konzumujúcich alkoholické nápoje a znižuje sa aj vek prvého experimentovania s nelegálnymi drogami.

Aj my sa zhodujeme s odborníkmi, že najefektívnejším riešením týchto problémov je dostatočná prevencia a vzdelávanie žiakov ale aj dospelých, ktorí životný štýl detí a mladých ľudí ovplyvňujú.

 

ZDROJ:

IUVENTA – Správa o mládeži 2018