info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Besedy počas mája
1. júna 2018

Besedový máj bol hlavne o spolupráci s Ligou proti rakovine a maturitách. Odštartovali sme ho v Lipanoch (14.5), čo bola pre nás nová destinácia. So žiakmi spojenej školy sme sa v rámci dvoch besied prebrali […]

Šalený besedový apríl
1. mája 2018

Apríl priniesol situáciu, ktorú si nepamätajú ani najstarší peerkači nášho združenia a to týždeň počas ktorého sme mali besedu každý deň. Ale poďme postupne. Začali sme besedami na Cirkevnej základnej škole […]

Naše marcové besedy
1. apríla 2018

Nakoľko sme v marci organizovali nábor nových PEER aktivistov, tak besied bolo trošku pomenej.  Na SOŠ Ekonomickej (13.3.) sme sa študentmi prvých ročníkov rozprávali o gynekológii, antikoncepcii a partnerských vzťahoch. Zašli sme aj […]

Besedy v úvode roka
1. marca 2018

Vianoce za nami, nový rok odrátaný a my opäť besedujeme. V januári (26.1.) náš čakal poriadny štart v podobe výjazdu na Zdravotnú školu v Skalici kde sme s troma triedami prváčok debatovali o partnerských vzťahoch. […]