info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Aký prehľad máš o duševnom zdraví?
10. apríla 2021

Svetová zdravotnícka organizácia definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.  Aký prehľad […]