info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902

Témy besied

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

Téma duševného zdravia je stále vo svete prevencie raritou. Málo sa o tom hovorí, málo sa to rieši a pritom duševná pohoda je základom zdravia. Na našich besedách sa snažíme priblížiť žiakom najznámejšie a „najpopulárnejšie“ duševné poruchy tejto doby. Chceme poukázať na to, aké môžu byť nebezpečné a ako im predchádzať. Prioritne sa venujeme poruchám príjmu potravy, depresii a sebapoškodzovaniu. Sú to poruchy, pri ktorých vieme pôsobiť preventívne, nakoľko človek nimi môže trpieť, rovnako sa však môže vyliečiť a byť zdravý. Duševné zdravie by sa malo dostať viac do povedomia a je dôležité o ňom hovoriť, aby na svete žili šťastní ľudia.

GYNEKOLÓGIA A ANTIKONCEPCIA

O tejto téme by sa malo v dnešnej otvorenej spoločnosti rozprávať hlavne s mladými ľuďmi. Množstvo ľudí, a v prípade gynekológie ide hlavne o dievčatá, nevie veľa vecí o svojom tele a preto sa im to snažíme prostredníctvom besied priblížiť. S dievčatami, ale aj s chlapcami, diskutujeme o menštruácii, prvej gynekologickej prehliadke a o antikoncepcii. Okrem základného rozdelenia diskutujeme o jej plusoch, ale aj mínusoch.

LÁTKOVÉ A NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI – ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V rámci odbornej témy sa venujeme prevencii užívania drog. Snažíme sa mladých ľudí naviesť  k správnemu životnému štýlu, k tomu aby netrávili piatkové večery v baroch a rôznych iných podnikoch. Cieľom besied je oboznámiť ich s rizikami nesprávneho životného štýlu, užívaním drog, ich škodlivosťou pre ľudský organizmus užívateľa, ale aj o  negatívnom dopade na spoločnosť a následných dôsledkoch takéhoto konania. Tiež sa rozprávame o rozdieloch medzi záľubou a závislosťou a pozornosť venujeme momentálne najrozšírenejším nelátkovým závislostiam a síce na mobile, či internete.

NÁSILIE A ŠIKANA

Počet prípadov šikany a kyberšikany v dnešnej dobe narastá, no miera informovanosti a prevencie je na bode mrazu. V rámci našich besied sa zameriavame predovšetkým na školskú šikanu. So žiakmi a študentmi hovoríme o základnom rozdelení agresora a obete, o spôsoboch šikanovania. Dôraz kladieme na kyberšikanu, ktorá je ako jeden z druhov šikanovania v dnešnej dobe pomerne populárna. V závere besedy preberáme ako šikanovaniu predchádzať a čo robiť, ak by sa stali svedkom podobného násilia. Cieľom  je zvýšiť informovanosť o násilí a šikane, o spôsoboch akými jej môžeme predchádzať a o tom ako ju rozpoznať.

PARTNERSKÉ VZŤAHY

Téma, ktorá je medzi žiakmi žiadaná a pre nich veľmi zaujímavá. Náš pohľad na ňu však je iný, ako u ostatných preventívnych programov. Zamyslíte sa chvíľu nad tým, kedy ste sa s niekým rozprávali o tom čo je to láska a čo pre nás znamená. Práve to je debata, ktorej venujeme úvod našej besedy. So žiakmi rozoberáme rozdiel medzi kamarátstvom, priateľstvom a láskou, diskutujeme o rozdielnych pohľadoch chlapcov a dievčat na vzťahy, prvé rande, či partnera/partnerku. Beseda pokračuje rozhovorom o sexualite, avšak okrem faktov a dôležitých informácií zdôrazňujeme zodpovednosť a aj to, že pohľad na sexualitu je rozdielny vzhľadom na pohlavie, vek, výchovu, sexuálne a kultúrne presvedčenie.

POHLAVNE PRENOSNÉ INFEKCIE

V rámci témy STI sa venujeme prevencii a snažíme sa informovať mladých ľudí, o bohužiaľ stále viac rozširujúcich sa pohlavných infekciách. Spolu so žiakmi ich postupne rozdelíme, rozoberieme najdôležitejšie fakty, spôsoby liečby a hlavne zdôraznime prevenciu pred nimi. Rozoberáme riziká ktoré so sebou prináša promiskuitný sexuálny život. Myslíme si ,že je potrebné o nich hovoriť,pretože táto téma je častokrát v spoločnosti tabuizovaná.