info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ukončili sme náborové turné
14. februára 2015

Týždeň hľadania nových členov je za nami. V štvrtok sme prezentovali našu činnosť na Hotelovej akadémii, kde sme zaujali aj pani triednu profesorku, ktorá študentom výrazne odporúčala prihlásiť sa. Pokračovali sme […]

Referendum podľa nás
4. februára 2015

Povedalo sa už mnohé, napísaného bolo viac a predsa cítime potrebu vyjadriť sa k tejto téme aj my, ako združenie. Referendum 2015, alebo referendum o rodine, sa stalo vďačnou témou hlavných správ, vedľajších […]

2. odborný výcvik PEER aktivistov
12. mája 2014

Počas víkendu 9. – 11. máj 2014 sme organizovali druhý odborný výcvik. Zameraný bol na prácu v odborných blokoch. U účastníkov sme rozvíjali praktické zručností potrebné na vedenie skupiny žiakov […]