info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Konferencia o mládeži 2014
1. decembra 2014

Na pozvanie Rady mládeže Košického kraja a Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže sme sa 1. decembra 2014 zúčastnili 1. ročníku Konferencie o mládeži, na ktorej sa stretli aktívni mladí ľudia so […]

Denzz industry TV
22. júna 2014

Skupina Denzz industry už tradične v závere školského roka organizuje tanečné vystúpenie, kde rodičom, ale aj širokej verejnosti prezentuje výsledky svojej celoročnej práce. Po niekoľký krát sme boli Vandou (vedúcou skupiny) […]