info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Lepšejší deň 2021
2. augusta 2021

Medzinárodný deň mládeže (International Youth Day) bol založený Organizáciou Spojených národov v roku 1999. V tento deň sa mládežnícke organizácie stretávajú na koncertoch, workshopoch a rôznych kultúrnych podujatiach. V roku […]

Svetový deň boja proti HIV/AIDS 2019
3. decembra 2019

„Opora je najsilnejší spôsob podpory“… …a to, platí doslovne. Preto sme aj my rozhodli byť 1. decembra oporou. Už po osemnásty krát sme v našom mestev spolupráci s Červeným krížom zorganizovali Sviečkový pochod […]

Lepšejší deň 2019
7. augusta 2019

Medzinárodný deň mládeže (International Youth Day) bol založený Organizáciou Spojených národov v roku 1999. Všade vo svete sa stretávajú mládežnícke organizácie na koncertoch, workshopoch a rôznych kultúrnych podujatiach. Po druhý […]