info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Prvé príznaky STI, ako tráviť kvalitný čas s priateľmi
12. júla 2021
0

Viete ako rozpoznať prvotné príznaky pohlavne prenosných chorôb? Včasné odhalenie ochorenia konzultáciou s lekárom môžete pomôcť k podchyteniu problému, efektívnejšej liečbe či potlačeniu prejavov ochorenia. Tiež tak môžete predísť jej ďalšiemu šíreniu a ohrozovaniu vašich sexuálnych partnerov. Nedá nám nespomenúť základy prevencie, a teda možnosť predídenia STI – abstinencia, stálosť sexuálnych partnerov či prezervatív.

ZDROJ: mayoclinic.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šťastie je pozitívny stav, ktorý sa snaží dosiahnuť vo svojom živote asi každý človek. 🍀
⚽️🏀Šport znamená okrem iného aj kopec driny, motivácie a potu tak ako je možné že ľudia, čo športujú sú šťastnejší ?
Ide hlavne o naše vnútorné uspokojenie. Pri športe posúvame svoje limity, robíme niečo pre svoje zdravie, pracujeme na našom zovňajšku a zároveň plnohodnotne vypĺňame svoj voľný čas. Všetky tieto faktory nás vnútorne uspokojujú a my sa potom cítime šťastnejší. 🥰

 

 

 

 

 

 

Pod závislosťami si väčšina ľudí predstaví užívanie drog, alkoholizmus alebo fajčenie. To je síce pravda, no existujú nelátkové závislosti, ktoré majú často tragické následky. Najčastejšími nelátkovými závislosťami sú: hranie hazardných hier, závislosť od práce, internetu, nakupovania a telefónov. Tieto činnosti sú často brané ako záľuby, no je dôležité rozlíšiť, kedy už nejde iba o záľubu. Ak sa zo záľuby stane závislosť, závislý stráca kontrolu nad záľubou, nemá záujem o ostatné veci, rodinu, priateľov a venuje všetok voľný čas iba jej. V čase kedy sa jej nevenuje, prichádza abstinenčný syndróm a závislý je nervózny, agresívny k svojmu okoliu a snaží sa čím skôr vrátiť k svojej závislosti.

5 ZÁVISLOSTÍ, KTORÉ SÚ NEBEZPEČNEJŠIE AKO SA ZDAJÚ:

Závislosť od hrania hier, tzv. gamblerstvo, je známou závislosťou. Gambler za žiadnych okolností nedokáže odolať hre, aj keď vie, že mu to spôsobuje finančné problémy a často si takto tiež ničí sociálne vzťahy. Hra mu prináša vzrušenie a uspokojenie. Keď hru skončí, má výčitky, no ani tie mu nezabránia pokračovať. Ak by sa pokúsil prestať hrať, objavili by sa abstinenčné príznaky ako podráždenie a nepokoj.
Závislosť od práce alebo workoholizmus je ďalšou zo závislostí, ktorá dokáže rozvrátiť rodinu. Workoholik je pod neustálym stresom, nedokáže oddychovať a zabávať sa. Namiesto toho stále tvrdo pracuje a hoci pôsobí ako úspešný človek, je plný nepokoja, neustále sa kritizuje a nedovolí si chybiť.
Závislosť od nakupovania, shopaholizmus, je chorobné nakupovanie, ktorým trpí až 8% populácie. Závislí nakupujú viac ako potrebujú a míňajú viac ako majú, preto sa často zadlžujú a požičiavajú si peniaze najmä od svojich blízkych, ktorým klamú a zavádzajú ich, a tým sa im búrajú ich vzťahy. Po tom, ako si vytúženú vec kúpia, zažívajú pocit eufórie, no krátko potom prídu výčitky. Tie netrvajú dlho a závislý si vyhliadne ďalšiu vec, ktorú chce vlastniť.
Závislosť od internetu (netholizmus) a od mobilu (mobilománia) sú novodobými závislosťami, ktoré spôsobujú nemalé problémy, ako nespavosť a neschopnosť „normálneho fungovania“. Pri netholizme sa u teenagerov zhoršuje prospech v škole, svoj čas venujú radšej hrám na internete ako kamarátom a rodine, majú ťažkosti rozlišovať medzi virtuálnym a reálnym svetom, zanedbávajú hygienu a zabúdajú jesť. Pri mobilománii sa vyskytujú navyše vysoké úhrady za dáta, SMS a telefonovanie. Alarmujúci fakt je, že sústavné používanie mobilu znižuje IQ v priemere až o 10 bodov.
Hoci tieto činnosti sa nemusia na prvý pohľad zdať nebezpečnými, môžu spôsobiť mnoho zlého. Od straty vlastnej osobnosti až po rozvrátenie vzťahov. Preto je dôležité, už prvé náznaky závislosti eliminovať.

ZDROJ: hbr.org

nebudobet.cz

slovenskypacient.sk

 

 

KVALITNÝ ČAS S PRIATEĽMI

Štúdie jednoznačne poukazujú na fakt, že kvalitne strávený čas s blízkymi pomáha budovať silnejšie vzťahy a upevňovať ich. A zdravé priateľské vzťahy nám pomáhajú k celkovej psychickej pohode a šťastiu. My vám dnes prinášame pár tipov na trávenie aktívneho času s priateľmi. Aké sú vaše tipy?

ZDROJE: kvalitny cas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojem sexuálne násilie sa vzťahuje na sexuálne aktivity, ku ktorým dôjde bez jasného a nepochybného súhlasu obete. ❌

Na prekonanie vôle obete nie je však vždy použitá hrubá fyzická sila. Páchatelia často využívajú citový nátlak alebo psychickú manipuláciu, aby obeť donútili k nedobrovoľnej sexuálnej aktivite. 🧠

Následky sexuálneho zneužívania môžu byť dlhodobé a môžu mať vážny vplyv na duševné zdravie obete.

 

ZDROJzastavmenasilie.gov.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

AKO VPLÝVA ČÍTANIE NA NÁŠ ŽIVOT?              

„Človek, ktorý číta prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.“     – George R. R. Martin

Všetci sme už určite počuli o tom, že by sme mali čítať knihy, a možno aj o tom, že majú pozitívny vplyv na naše myslenie a predstavivosť. Určite sme však nepočuli o všetkých benefitoch čítania na náš život ako taký.
Poznáme totiž dva typy čítania: hlboké a ľahké

Za ľahké čítanie považujeme čítanie, pri ktorom nemusíme veľa premýšľať, ako napríklad čítanie noviniek na internete, zábavných textov, textov pod fotkami atď. Pri tomto čítaní nezapájame empatiu, pamäť, analýzu a ani fantáziu.

Na druhej strane za hlboké čítanie považujeme čítanie, pri ktorom zapájame rôzne časti mozgu, a tak mozog pracuje naplno. Ide o čítanie zložitejších textov, ako napríklad odborné články, poézia a próza, literárna fikcia a podobne. Pri tomto čítaní stimulujeme centrum zraku, reči a sluchu, Brocovu oblasť , vďaka ktorej vnímame rytmus a vetnú skladbu, Wernickeovu oblasť, ktorá ovplyvňuje vnímanie slov a ich význam a tiež angulárny gyrus, ktorý zodpovedá za vnímanie a použitie jazyka. Takisto bolo zistené, že hlboké čítanie výrazne zvyšuje schopnosť empatie.

Práve vďaka hlbokému čítaniu môžeme čerpať z týchto benefitov:

–          Redukcia stresu
–          Cvičenie pamäte
–          Zlepšenie fantázie a kreativity
–          Lepšia slovná zásoba
–          Získavanie nových informácií
–          Lepšia koncentrácia
–          Rozvoj kritického myslenia
–          Rozvoj emočnej inteligencie a empatie
–          Rozvoj kultúrnej gramotnosti
–          Relax
–          Lepšie sebavedomie
–          Všeobecná gramotnosť
–          Lepšia psychika
–          Predĺženie života
–          Nižšie riziko Alzheimerovej choroby
–          Kvalitnejší spánok
–          Pocit radosti

Dlhodobá štúdia uverejnená v časopise Social Science and Medicine taktiež priniesla výsledky, že čítanie naozaj predlžuje život. Tak ak ste doteraz nečítali, veríme, že sme vás týmto dostatočne presvedčili, aby ste čítaniu dali šancu.

ZDROJE: lepsiden.sk

style.hnonline.sk