info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ako jednoducho zaviesť menštruačný kalíšok
2. novembra 2020
0

Ako správne zavádzať menštruačný kalíšok:

Krok 1: Dôkladne si umyte ruky a kalíšok. Ak nemáte prístup k vode, odporúčame vám použiť jemný čistiaci prostriedok na menštruačný kalíšok prípadne čistiace obrúsky na menštruačný kalíšok. Po vyčistení skontrolujte, či sú všetky vzduchové otvory na okraji kalíška otvorené.

Krok 2: Nájdite si pohodlnú polohu. Či už stojíte, sedíte alebo v drepe, roztiahnite nohy a pokúste sa relaxovať. Kalíšok zložte plocho a potom ho znovu zložte do tvaru C.

Krok 3: Držte kalíšok v tvare písmena C a jemne ho vsuňte do vagíny. Po vložení sa šálka roztvorí. Čistým prstom skontrolujte, či je dno pohárika okrúhle. Takto viete, či je kalíšok úplne otvorený.

Pri správnom zavedení by ste kalíšok nemali vôbec cítiť.

 

 

 

 

Spôsoby, ako možno menštruačný kalíšok vybrať:

Umyte si dôkladne ruky. Uvoľnite sa a nezabúdajte dýchať. Pomôcť môže aj poloha v drepe. Dobre uchopte kalíšok, stlačte ukazovákom a palcom spodnú časť kalíška na uvoľnenie tlaku a tesnenia. Potom pomocou svalov pomaly vytiahnite kalíšok.

 

 

 

Zistili ste, že tvar C pre vás nefunguje? Existujú rôzne druhy skladov, z ktorých si môžete vybrať. Uvádzame tie najobľúbenejšie.

Po opláchnutí je kalíšok pripravený na ďalšie použitie.

 

 

ZDROJ:

zavedenie menštruačného kalíška

používanie menštruačného kalíška

 

 

 

 

 

 

 Väčšina pohlavných chorôb je liečiteľná avšak smutný fakt je, že nie všetky sú vyliečiteľné. K nevyliečiteľným patrí napríklad Genitálny herpes alebo vírus HIV.

Jediným známym liekom ako týmto chorobám predchádzať je nateraz prevencia.
Základom prevencie je:
☑️Sexuálna výchova, dostupná pre mladých ľudí
☑️používanie bariérových foriem antikoncepcie- kondóm, femidom
☑️obmedzenie častého striedania sexuálnych partnerov

☑️informovanosť o predchádzajúcim pohlavnom živote partnera

 

ZDROJ: pohlavné choroby

 

 

 

 

 

Posttraumatická stresová porucha je jednou z psychických porúch, ktoré vznikajú následkom psychickej traumy napr. (obete násilných činov, vojnoví veteráni, ľudia ktorí prežili prírodné katastrofy, autonehody).

  Prejavuje sa predovšetkým opakovaným prežívaním traumatickej udalosti v myšlienkach, snoch a predstavách. Obeť sa vyhýba miestam a situáciám, ktoré sú nejako spojené s danou udalosťou, alebo ju môžu pripomínať. Náhly stres z traumatickej udalosti spôsobuje chemické reakcie v mozgu to môže spôsobiť aj telesné príznaky. Prejavy spôsobujú problémy so zaradením sa do spoločenského či pracovného života, výskyt úzkostných stavov, depresia, závislosť na návykových látkach (alkohol, drogy).

Prejavy tejto poruchy môžeme rozdeliť do troch hlavných skupín:

1)Vyhýbavé myšlienky a správanie- zámerné vyhýbanie sa miestam, osobám a činnostiam, ktoré ju pripomínajú.

2)Dotieravé spomienky- opätovné prežívanie deja, akoby sa znovu dial (flashbacky) a nočné mory.

3)Zmeny v nálade, myslení a správaní- činnosti, ktoré ich predtým tešili, nemajú záujem, negatívnym zmýšľaním o sebe a svete.

Príznaky sa nemusia prejaviť hneď. Najčastejšie sa príznaky prejavia do 3 mesiacov ale niekedy sa prejavia po viacerých mesiacoch či rokoch. Ľudia s posttraumatickou stresovou poruchou sa často správajú tak, akoby boli neustále ohrození traumou, ktorá u nich zapríčinila vznik ochorenia. Človek ktorý prežil nejakú psychickú traumu môže mať narušené jeho vzťahy s inými ľuďmi, fungovanie v rodine, partnerskom vzťahu, je nesústredený v práci. 

Nie všetci ľudia, ktorí zažijú traumatickú udalosť, vyžadujú liečbu. Niektorí sa z nej zotavia za pomoci rodiny, priateľov či kňazov. Mnohí však potrebujú pomoc odborníkov.

 

ZDROJ:

UNIPO.SK -posttraumatická stresová porucha

 

 

Štúdia uverejnená v časopise Európskej kardiologickej spoločnosti (European Journal of Preventive Cardiology) hovorí, že návrat k obvyklej úrovni sexuálnej aktivity v priebehu niekoľkých mesiacov po infarkte je pozitívne spojený s dlhodobým prežitím a zdravím človeka.

Sexuálna aktivita je forma fyzického cvičenia, zvyšujúca srdcovú frekvenciu a krvný tlak. Je známe, že náhla silná fyzická námaha môže niekedy viesť k infarktu. No napriek tomuto faktu, zostáva pravdou tiež, že pravidelná fyzická aktivita znižuje dlhodobé riziko nepriaznivých zdravotných problémov súvisiacich so srdcom.

Rovnako aj príležitostná sexuálna aktivita môže niekedy spôsobiť srdcové príhody. Z tohto a ďalších dôvodov niektorí pacienti (vrátane mladších) váhajú s obnovením sexuálnej aktivity po dlhšiu dobu po infarkte. No toto riziko sa u jedincov znižuje, ak pravidelne vykonávajú fyzickú aktivitu a cvičia.

“Sexualita a sexuálna aktivita sú ukazovateľmi zdravotnej pohody. Obnovenie sexuálnej aktivity krátko po infarkte môže byť súčasťou sebaponímania ako zdravého, fungujúceho, mladého a energického človeka. To môže všeobecne viesť k zdravšiemu životnému štýlu ” uviedol autor štúdie profesor Yariv Gerber z izraelskej univerzity v Tel Avive.

                                                                                                                      ZDROJ: sex a zdravie po infarkte

 

 

 

Münchhausenov syndróm

Tento syndróm je známy aj ako syndróm chronického klamára. Ako prvý ho v roku 1951 popísal anglický chirurg Asher. Pomenoval ho podľa nemeckého schudobneného šľachtica a dobrodruha Karla Friedricha Hieronyma von Münchhausena.

Hlavným znakom tohto syndrómu je predstieranie somatického (nereálneho) ochorenia až do takej miery, že pacient je hospitalizovaný. Pacienti sú s príznakmi veľmi dobre oboznámení, vierohodne ich zahrajú a vedia oklamať i skúseného lekára. Pacienti sa často dožadujú operácie a uvádzajú, že tá predchádzajúca im „zachránila“ život. Taktiež môžu predstierať depresie, poruchy orientácie a dokonca aj samovražedné pokusy. Klamú, že majú poruchy pamäte, halucinácie, a rôzne mentálne poruchy. Predstierajú absurdné správanie, anorexiu, závislosť na návykových látkach.

Pri diagnostike je dôležité rozpoznať správanie simulanta. Rozdiel medzi simulantom a pacientom trpiacim Münchhausenovym syndrómom je predovšetkým v tom, že simulant sa snaží dosiahnuť prostredníctvom ochorenia určité výhody (finančné odškodnenie, vyhýbanie sa práci). Po získaní výhody ochorenie zázračne zmizne. Čo pre pacienta trpiacim Münchhaesonovym syndrómom neplatí. Keďže stav pacienta sa bežným liečením často nelepší, niekedy je potrebná farmakologická liečba.

 

ZDROJE:

LEKÁR. SK-  Münchhausenov syndróm

INTEREZ. SK