info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ako je na tom tvoj všeobecný prehľad z našich tém?
11. novembra 2020
0

Pripravili sme pre teba kvíz z tém, ktorým sa v oblasti prevencie venujeme.

Zisti, ako je na tom tvoj všeobecný prehľad 🙂

 

1.) Medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá duševnými poruchami, ich diagnostikou a liečbou voláme:

Psychiatria je základným medicínskym odborom, ktorý sa zaoberá duševnými poruchami, ich diagnostikou, liečbou a prevenciou.

2.) Obyčajný vzťah medzi ľuďmi, ktorých poznáme alebo ich bežne stretávame, pozdravíme a prehodíme slovko dve voláme:

Kamarátsky vzťah, ktorý sa od priateľstva líši svojou jednoduchosťou. Bežne sa kamarátom nezdôverujeme s vlastnými problémami a ani od nich neočakávame veľký záujem o náš osobný život. Často takýto vzťah vzniká po určitom spoznaní, spoločnom vykonávaní rôznych aktivít, no nevkladáme mu väčšiu citovú väzbu.

3.) Spánkový deficit, alebo dlhodobý nedostatok spánku, má za následok zmeny podobné:

Ide o zmeny podobné starnutiu, nakoľko pri nedostatku spánku dochádza k urýchleniu niektorých onemocnení – cukrovky, obezity, vysokého krvného tlaku a porúch pamäte.

4.) Stav, ktorý nasleduje po užití drogy:

Intoxikácia, čiže otrava, môže byť neúmyselná, kedy ide o nehodu, alebo úmyselná, pričom v tomto prípade sa najviac spomína nadmerné požívanie alkoholu alebo drog. Tento stav zahŕňa aj rôzne sprievodné účinky.

5.) Cielený psychologický teror jednotlivca alebo skupiny, nasmerovaný proti jednému pracovníkovi/kolegovi nazývame:

Mobbing, ktorý patrí medzi najťažšie konflikty na pracovisku. Následky sú, okrem zvýšených nákladov a zníženej produkcie, celkový dopad na pracovné prostredie a pre obeť mobbingu často vážne ochorenia a neschopnosť zaradiť sa na trh pracovnej sily.

6.) Medzi bakteriálne pohlavne prenosné infekcie patrí:

Kvapavka je pohlavná choroba spôsobená baktériou Neisseria gonorrhoeae.

7.) Medzi ženské vonkajšie pohlavne orgány neradíme:

Vaječníky radíme medzi vnútorné ženské pohlavné orgány. Spolu s nimi tam patria vajíčkovody, maternica a pošva.

8.) Stres vzniknutý pri kladnej emocionálnej udalosti sa volá:

Pozitívny stres vzniká pri kladnej emocionálnej udalosti, ako napríklad svadba alebo narodenie dieťaťa.

9.) Duševná choroba spočívajúca v odmietaní potravy a skreslenej predstavy o svojom tele, najčastejšie vyskytujúca sa vo veku medzi 15 - 19 rokmi života sa volá?:

Anorexia alebo mentálna anorexia je duševná choroba spočívajúca v odmietaní potravy a skreslenej predstave o svojom tele s úmyslom znižovania telesnej hmotnosti. Najčastejšie začína vo veku medzi 15 - 19 rokmi života, ale môže sa objaviť skôr aj neskôr. Často začína ako reakcia na nejakú novú životnú situáciu či udalosť, s ktorou sa daný jedinec nedokáže vysporiadať.

10.) Sexuálna porucha, pri ktorej sa jedinec vzrušuje nad nezrelým jedincom

Pedofília je duševná choroba, pri ktorej sa jedinec vzrušuje nad nezrelým maloletým jedincom.