info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Besedový október
1. novembra 2018
0

Besedy v šk. roku 2018/2019 sa nám rozbehli až v októbri. Sme radi, že niektoré organizácie nás volávajú debatovať už pravidelne a stali sme sa pre nich dobrým partnerom. Zároveň sme radi, že nás objavujú mnohí ďalší a naše besedy sa stávajú súčasťou mnohých projektov.

K tým pravidelným patrím Komunitné centrum v Krompachoch a v rámci spolupráce s nimi sme 15. októbra moderovali 2 besedy na tému závislosti pre žiakov Špeciálnej základnej školy. Našim novým partnerom sa stal Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Košiciach. Ten pre žiakov stredných škôl pripravil projekt v rámci ktorého sa aj vďaka našej dvojhodinovej besede (19.10) dozvedia viac o násilí a šikane. V závere októbra (26.10.) sme moderovali besedy na tému Duševné zdravie pre žiakov deviateho ročníka ZŠ na Lipovej ulici.

Okrem besied sme sa aj vzdelávali. Úrad práce v Spišskej Novej Vsi  nás pozval  na  multidisciplinárne vzdelávanie zamerané na tému Syndróm CAN. Vzdelávanie bolo organizované pre  subjekty  pôsobiace v oblasti ochrany detí pred násilím. Za naše združenie sa ho zúčastnila nová lektorka témy Mária a šéf lektorov Denis. V novembri ich čaká druhá časť tohto školenia a potom sa novinky dozvedia aj ostatní peer aktivisti.

To bol náš besedový október a ostatné novinky sleduj na našom blogu, facebooku, youtube či instagrame.