info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Darujte nám 2% dane
4. februára 2024
0

Sme partia mladých ľudí zo Spiša, ktorí robia rovesnícku prevenciu originálnym a zážitkovým spôsobom. Našim revírom sú základné a stredné školy, verejné priestranstvá, spišské pa(á)rky a pódia. Na školách moderujeme viac ako 100 besied ročne. Zistili sme, že besedy nestačia. A preto, keď nám počasie a financie dovolia, organizujeme množstvo kultúrnych a športových podujatí.

Vďaka vašim 2% vyškolíme nových peerkačov, budeme moderovať viac besied a pripravíme ešte lepšie akcie. Poďte s nami robiť svet lepšejším.

Čo sme aj vďaka 2% zvládli nájdete na našom youtube, facebooku alebo instagrame.

Dokument na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO  (pre stiahnutie kliknite na oranžový text)

Vo vyhlásení sme Vám predpísali naše údaje. Pokiaľ sa Vám nezobrazia:

IČO: 42028451 – pozor, IČO sa zarovnáva sprava

Názov: OZ Mladí ľudia a život

Ulica: Rázusova

Číslo: 56

PSČ: 052 01

Mesto: Spišská Nová Ves


Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom.
  2. b) 3% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 boli dobrovoľníkom a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie / organizácii.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma). Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. marca 2024 na daňový úrad.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2024, ktorému chcete poukázať Vaše % zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3 €.

Vypočítajte si:

  1. a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. b) 3% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 boli dobrovoľníkom a máte o tom potvrdenie od príslušnej organizácie / organizácii.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie – vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 30.03.2024) na daňový úrad. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie.