info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Dopady pandémie na žiakov ZŠ a stredoškolskú mládež mesta Spišská Nová Ves
6. marca 2021
0

Pred pár dňami sa s nami spojila p. Mgr. Gabriela Leskovjanská, PhD., psychologička z Centra pedagogického – psychologického poradenstva a prevencie v Spišskej Novej Vsi.  Centrum v mesiaci február 2021 realizovalo prieskum na vzorke 830 žiakov základných (264 žiakov) a stredných škôl (566 žiakov) okresov SNV a Gelnica s cieľom zistiť, ako žiaci zvládajú aktuálnu pandémiu. Výsledky, ktoré sa dozvedeli by radi dostali aj medzi mladých ľudí a nakoľko sú ich respondenti a naša cieľová skupina v podobnom veku dohodli sme sa, že tieto informácie zazdieľame na našich sociálnych sieťach. Prinášame vám teda pár zaujímavých výsledkov z prieskumu.

Najsilnejší prejav v prežívaní a správaní, ktorý sa zosilnil počas trvania pandémie bol strach a obavy o blízkych – uviedla to polovica stredoškolákov a starších žiakov ZŠ a až 73% mladších žiakov do 10 rokov.  V skupine starších žiakov ZŠ a stredoškolákov sa stupňoval v poslednom roku najmä smútok, pocity samoty, hnev a dlhodobý stres z otázky, kedy sa opäť vráti život do normálu. Študenti stredných škôl tiež priznávali nechuť vstávať ráno z postele, problémy so spánkom a zvýšenú túžbu po návykových látkach. Veľmi nebezpečné je, že chuť ublížiť si pripustilo 9% stredoškolákov a 11,5% žiakov ZŠ a myšlienky na ukončenie života priznalo 8,6% stredoškolákov a 6% starších žiakov ZŠ.

Centrum sa zameralo aj na to, čo mladým ľuďom pomáhalo lepšie zvládnuť posledný rok. U starších žiakov základných škôl a stredoškolákov to bola hudba, kamaráti, prechádzky v prírode, písanie si s kamarátmi či videohovory a rodina. U mladších žiakov ZŠ to bola v najväčšej miere rodina, prechádzky v prírode, televízia a spoločenské hry.

Prieskum sa tiež zameral na otázku napätia v domácom prostredí počas pandémie. U stredoškolákov to teda vyzerá tak, že pobyt výhradne doma s rodičmi bez možnosti širších spoločenských kontaktov je prežívaný ako pomerne zaťažujúci. Až 53% stredoškolákov a 40% žiakov 8. a 9. ročníkov uviedlo, že doma registrujú viac napätia. Títo žiaci vyslovili potrebu oživenia sociálnych kontaktov (31% z opýtaných), návratu do školy a do bežných dní.

Z hľadiska vzdelávania 40% stredoškolákov priznalo, že v niektorých predmetoch si počas dištančného vzdelávania dokázalo zlepšiť prospech v porovnaní so známkou, keď vyučovanie prebiehalo v škole, no učenie práve túto vekovú skupinu čoraz menej baví, viac ako polovica stredoškolákov  stráca o každodenné vzdelávanie záujem, chýba im motivácia, zhoršuje sa koncentrácia.

Vzhľadom k tomu, že sociálna izolácia a pandemická situácia pretrvávajú a celková psychická  pohoda sa podľa výsledkov prieskumu najmä u stredoškolákov postupom času skôr zhoršuje, Centrum pedagogického – psychologického poradenstva a prevencie zriadilo mailovu adresu majakpomoci.cpppapsnv@gmail.com. Ak cítite neschopnosť tešiť sa z čohokoľvek, ťažkosti, alebo myslíte na sebapoškodenie či ukončenie života neváhajte sa na ňu obrátiť.

Ďakujeme centru za možnosť tieto informácie zdieľať a spoločne dúfame, že čoskoro táto situácia skončí a vrátime sa do bežného života, čo pomôže nám všetkým.