info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Čo všetko vieš o partnerských vzťahoch?
13. marca 2021
0

Udržať si celý život krásny a láskavý partnerský vzťah vyžaduje mnoho úsilia 💞 A teraz nehovoríme len o láske k partnerovi ale aj o láske k …

Neprezradíme! 😁 Lebo aj to je to je otázka v kvíze z tejto témy. Dajte nám vedieť, ako ste dopadli ✊

 

1.Ktorá z možností ktorá definuje kamarátstvo?

Kamarátsky vzťah – sa od priateľstva líši svojou jednoduchosťou, bežne sa svojím kamarátom nezdôverujeme s vlastnými problémami ani od nich neočakávame veľký záujem o náš osobný život. Kamarátstvo sa utvára sa medzi spolužiakmi, ľuďmi z blízkeho okolia, v spoločných koníčkoch, záľubách,.. Kamarátstvo môžeme nazvať obyčajným vzťahom medzi ľuďmi ktorých poznáme alebo ich bežne stretávame.

2. Poznáte vzťah predmanželskej lásky?

Medzi mužom a ženou vyznačuje sa zamilovanosťou, plánovaním spoločného života, dávajú svoj vzťah verejnosti najavo. V takomto štádiu sú partneri prípravní na spoločný život.

3.Viete, ktorá definícia priateľstva je správna?

Priateľstvo, môžeme chápať ako emocionálny vzťah, ktorý zažívame počas rôznych období života. Je to vzťah, v ktorom naplno prejavujeme, akí sme a akí by sme chceli byť, zverujeme si navzájom svoje nádeje a obavy.

4. Láska môže mať viac významov?

Láska môže mať viac významov: • Intenzívny emocionálny pocit k nejakej osobe (materská láska, božia láska..) • Väzba k určitej osobe ( láska k partnerovi, platonická láska,..) • Sexuálny styk • Silný citový vzťah k veci ( láska j jedlu, láska k peniazom,..)

5. Ako sa vysvetľuje pojem Queer?

Ide o skupinu ľudí, ktorých rodová identita a sexuálne túžby sa nezhodujú s väčšinou zastúpenými rodovými identitami a sexuálnymi túžbami v spoločnosti (lesbičky, gejovia, bisexuáli, transsexuáli, transvestiti,.)

6.Viete aký je to orálny pohlavný styk?

Orálny pohlavný styk – dráždenie genitálií partnera/ky perami alebo jazykom.

7.Viete čo je pedofília?

Pri tejto poruche je preferovaným a eroticko – sexuálne vzrušivým objektom nezrelý jedinec, pričom ma vysokú schopnosť vcítenia sa do psychiky nezrelého objektu. Sexuálne aktivity pedofilov neprekračujú rámec dotykových kontaktov genitálnu obete. EFEBOFÍLIA – je orientácia na mladistvých

8. Transsexualizmus je?

Trvalý nesúlad medzi anatomickým pohlavím a sexuálnou identitou. Jednoducho povedané „duša uväznená v tele druhého pohlavia“. Všetko to, čo jedinec robí, dáva okoliu najavo, aj prejavy sexuálneho vzrušenia naznačujú, do akej miery sa cíti ženou resp. mužom.

9. Exhibicionizmus je:

Je najčastejšie sa vyskytujúca sexuálna deviácia. Exhibicionista sa sexuálne vzrušuje tým, že sa obnažuje pred ženou, s ktorou sa však nepokúša komunikovať iným spôsobom. K vyvrcholeniu dochádza pomocou masturbácie.