info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Dvadsať rokov peerka
15. júna 2019
0

PEER prevencia je pojem, ktorý je dnes už na Slovensku celkom známy. Avšak pred 25 rokmi sa na Slovensko dostávali poznatky o preventívnych programoch iba prostredníctvom nadšencov, ktorí vychádzali najmä z prekladov americkej literatúry. Prvú metodiku PEER programov na Slovensku vypracoval v roku 1995 primár MUDr. Karel Nešpor. Z tej vychádzali aj zakladatelia PEER programu na Spiši.

Začiatky nášho programu prevencie sú spojené s rokom 1999, kedy vznikol pod vedením MUDr. Petra Mišendu v spolupráci s OZ Pomoc všetkým. V roku 2001 sa Peťo rozhodol naplniť podstatu rovesníckej prevencie a spolu s rôznymi odborníkmi sa rozhodli vyškoliť skupinu študentov, ktorí sa stali prvými PEER aktivistami. Tí v spolupráci s MUDr. Mišendom začali realizovať besedy na stredných školách. Druhá skupina vznikla o rok neskôr a počas jej aktívneho obdobia nastali organizačné zmeny. Začal sa proces osamostatnenia a následného rozvoja.

Významným rokom sa stal rok 2003. Vďaka veľkej snahe MUDr. Mišendu a PEER aktivistu Michala Hricka sa podarilo zorganizovať prvý workshop s názvom „Mladí ľudia a život“. Zúčastnilo sa ho približne 90 študentov a úlohy moderátorov stageov sa zhostili prizvaní odborníci. Workshop bola akcia, ktorá zahŕňala tri základne pilier nášho programu prevencie – informácie, kultúru a šport. Zmena nastala v roku 2004, kedy sa úlohy moderátorov steagov zhostili PEER aktivisti – študenti stredných škôl. Tradíciu organizovania workshopov sa podarilo udržať až do roku 2010. Nielen vďaka nim sa nám vždy podarilo vzbudiť každoročne u žiakov záujem o dobrovoľnícku činnosť. Výber nových PEER aktivistov, školenia, besedy a workshop sa stali hlavnými prostriedkami realizácie PEER aktivít. Pre ďalšie pokračovanie v prevencii bol dôležitý rok 2005, kedy vzniklo OZ Mladí ľudia a život.

Pod jeho vznik sa podpísal prípravný výbor v zložení MUDr. Peter Mišenda, Michal Hricko a Róbert Furiel. Vznik občianskeho združenia rozšíril možnosti získavania financií, čo spolu s bohatými skúsenosťami viedlo k rozvoju a zlepšovaniu realizácie PEER programu. Každoročne sme vytvorili a vyškolili novú skupinu, zlepšovali sme nie len systém výberu, školenia ale aj hodnotenia PEER aktivistov. Worskhop „Mladí ľudia a život“ sa i naďalej tešil veľkej obľube a k odborným steagom či divadelným vystúpeniam účastníkov pribúdal čoraz bohatší sprievodný program. Od roku 2006, doposiaľ jediného ročníka s účasťou študentov z celého Slovenska, bol pravidelne program obohatený o spoločenský večer, koncert a športový turnaj. Každoročne sa účastníci workshopu zúčastňovali Sviečkového pochodu pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS, ktorý organizujeme vždy 1.decembra.

Rok 2009 priniesol opäť organizačné zmeny. Hlavnými koordinátormi projektu sa stali Matej Farkalín, Zuzana Sokolovská a Ivan Barlog, ktorí prebrali štafetový kolík po Peťovi a Miškovi. Vytvorili PEER klub pri Centre voľného času, pokračovali v školení nových skupín PEER aktivistov a tiež zorganizovali workshop v rokoch 2009 a 2010. Na jar v roku 2013 prešlo OZ Mladí ľudia a život reštrukturalizáciou. Predsedom združenia sa stal Matej Farkalín a podpredsedovia Zuzana Sokolovská a Dávid Zeman, ku ktorým sa v roku 2015 pridal podpredseda Martin Horváth. V roku 2017 vystriedala Zuzku na pozícii podpredsedníčky Dominika Hudranová, čo bola zatiaľ posledná veľká personálna zmena. Avšak od roku 2013 sa v našom programe zmenil systém besied, práca s lektormi a vylepšili sme aj naše PR oddelenie. Každoročne organizujeme nábory, výbery a školenia nových PEER aktivistov. Tiež pokračujeme v tradícii organizovania Sviečkových podujatí (Svetový deň boja proti HIV/AIDS) a práve popri nich sme začali organizovať menšie podujatia. V roku 2011, 2015 a v 2016 to boli skvelé koncerty kapiel Heľenine oči, Sám sebou či Chiki Liki Tu – a. Špecifikom týchto koncertov bolo to, že sme mladým ale aj starším dokázali, že sa vedia baviť aj bez alkoholu. Koncerty boli vypredané a zábava bola skvelá. To nás motivovalo organizovať viac takýchto podujatí a dostať ich bližšie k ľuďom. Za posledné dva roky ste teda mohli zažiť množstvo podujatí na námestí v Spišskej. Či už to bol deň tanca, Lepšejší deň alebo v spolupráci s mestom ste nás mohli vidieť na Dňoch Humoru, Dňoch detí či Basket Music Feste. Najväčšou prioritou pre nás ostali besedy a sme veľmi radi, že sa nám podarilo preraziť aj mimo regiónu Spiš (Košice, Skalica, Považská Bystrica) a že rastie ich počet aj kvalita.

Počas dvadsať ročnej histórie PEER programu vzniklo 17 skupín a bolo vyškolených vyše 250 PEER aktivistov. Na základných, stredných a vysokých školách nie len v našom regióne sme moderovali viac ako 1 000 besied a oslovili bezmála 20 000 žiakov. Podarilo sa nám zorganizovať 8 ročníkov workshopu Mladí ľudia a život ( 7 regionálnych, 1 celoslovenský) na ktorých sa zúčastnilo takmer 1 200 žiakov stredných škôl a 15 menších podujatí, ktoré priniesli do Spišskej novú kultúru zábavy. Veríme, že tak ako v živote človeka je dvadsiatka len štartom do dospelosti, tak aj na nás veľké veci ešte stále čakajú. Tešíme sa, ako aj s vami budeme naďalej robiť svet lepšejším.