info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ako rozpoznať pasívnu agresiu
14. júna 2022
0

Pasívna agresia je v jednoduchosti umenie byť nahnevaný bez toho, aby ste vyzerali nahnevane. Pasívne agresívni ľudia maskujú svoje nepriateľstvo jemne agresívnymi činmi.  


Stále si to neviete predstaviť? Predstavte si niekoho, kto neustále obviňuje druhých, neustále otáľa, zvaľuje vinu na všetkých a všetko obracia na sarkazmus. Namiesto toho, aby riešil problémy, správa sa spôsobom, ktorý zakrýva jeho nepriateľstvo a maskuje nespokojnosť.

Niektorí pasívne agresívni ľudia majú trvalo negatívny postoj a pravidelne sa sťažujú. Namiesto toho, aby chválili, keď je to potrebné, zvyčajne pohŕdajú alebo ignorujú úspechy iných. Môžu používať sarkazmus, ako zbraň na útok (predstierajú, že žartujú), alebo šíriť nepravdivé fámy. Ľudia sa môžu takto správať, pretože sa obávajú straty kontroly, sú neistí alebo im chýba sebaúcta. Môžu to robiť, aby sa vyrovnali so stresom, úzkosťou, neistotou alebo takto riešia odmietnutia a konflikty. Prípadne to môžu urobiť preto, že majú voči niekomu zášť, alebo sa cítia nedocenení. 

Pasívna agresia znamená neoddeliteľné vírenie dvoch zložiek: hnevu a vyhýbaniu sa. Pasívne agresívni ľudia majú často problém prevziať zodpovednosť za svoje činy a obviňujú ostatných za svoje chyby. Časom zistíte, že problémy nikdy nie sú ich vinou. Ak meškajú na stretnutie, či nedokončia niečo včas, je to vždy kvôli niekomu inému.

Neznamená to, že sa už nedokážu zmeniť. Zmena pasívne agresívneho správania začína hlavne v uvedomení. Uvedomení si, že sa buď my alebo iná osoba správa pasívne agresívne. Potom nasledujú kroky, ktorými sa dá pracovať na zlepšení. Napríklad hľadanie príčiny správania, písanie si denníka, cvičenie asertivity, hľadanie činnosti kde môžeme odbúrať hnev, alebo sa učením sa viac vyjadrovať svoje emócie voči druhým. 

 

ZDROJ: 

 MINDTOOLS.COM

 PSYCHOLOGYTODAY.COM

FINGERPRINTFORSUCCESS.COM