info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
ČO SA DEJE POČAS MENŠTRUÁCIE?
10. júna 2022
0

Asi každému z nás sa pri zmienke o menštruácii vynorí v pamäti hneď niekoľko stereotypov spájajúcich sa s cyklom ženy. Avšak málokto rozumie tomu, čo to vlastne je tá menštruácia a čo sa v tele žien po celý ten čas deje.

V súvislosti so ženským reprodukčným cyklom sa často používajú dva termíny, a to ovulačný a menštruačný cyklus. Aj keď v nás môžu evokovať istú podobnosť, každý z nich opisuje niečo iné. Kým ovulačný cyklus je zameraný na zmeny vo vaječníkoch, menštruačný súvisí so zmenami priamo v maternici.

Ovulačný cyklus teda opisuje vznik vajíčka a jeho následne putovanie ženskými orgánmi, čo sa deje za účasti hormónov produkovaných v hypofýze, teda v žľaze uloženej pod podlôžkom mozgu. Cyklus začína vo vaječníkoch dozrievaním špeciálnych folikulov, v ktorých následne vzniká vajíčko. Tieto folikuly nedozrievajú v oboch vaječníkoch naraz, ale striedavo – raz v jednom, raz v druhom. Po prasknutí už dozretého folikulu sa z neho uvoľní vajíčko, ktoré putuje do vajíčkovodov. Deje sa to približne na 14.-16. deň cyklu. Keďže vajíčkovody sú miesto, kde sa chce vajíčko oplodniť, túto fázu označujeme ako ovuláciu, ktorú považujeme za obdobie s najvyššou plodnosťou. Po ovulácii sa z prasknutého folikulu, ktorý uvoľnil pred ovuláciou to jedno vajíčko, stáva takzvané žlté teliesko. Žlté teliesko môžeme laicky považovať za dočasnú žľazu produkujúcu hormóny, ktoré zatiaľ bránia dozrievaniu ďalšieho vajíčka, čím pripravuje orgány na prípadné oplodnenie. Ak však oplodnenie nenastane, žlté teliesko zaniká, takže už nebráni dozrievaniu novému folikulu a celý cyklus sa opakuje.

Kým prebieha tento ovulačný proces, v maternici sa dejú zmeny úplne iného charakteru. Predstavme si maternicu ako istý „dutý“ orgán, ktorý je z vnútra je vystlaný vrstvou – cievami prekrvenou sliznicou. Práve táto sliznica počas celého cyklu prechádza mierne drastickými zmenami, ktorých následky môžeme pozorovať ako menštruačnú krv. Avšak cyklus prebieha celý mesiac a menštruáciou sa iba začína. Celý menštruačný cyklus delíme na štyri fázy: menštruačnú ( 1. – 4. deň), rastovú (5. – 14. deň), sekrečnú (15. 27. deň) a ischemickú (28. deň). Pozrime sa ale najprv na rastovú fázu. Je to obdobie hneď po menštruácii, kedy sa sliznica po predošlej menštruačnej ujme obnovuje. Regeneruje sa, rastie a hrubne. Práve vtedy vo vaječníkoch prebieha prvá ovulačná fáza a zreje folikul produkujúci hormón zvaný estrogén, ktorý je zodpovedný za túto regeneráciu sliznice. Po rastovej fáze nastáva sekrečná fáza, počas ktorej sliznica pokračuje v regenerovaní. Avšak na rozdiel od rastovej, sa vplyvom progesterónu žltého telieska vzniknutého v poovulačnej fáze pripravuje sliznica na prijatie a uhniezdenie oplodneného vajíčka a žliazkami v maternici vylučuje hlien. Deje sa to samozrejme rovnako aj keď sa vajíčko neoplodní. Maternica je ale vďaka tejto fáze pripravená, ak by ku oplodneniu došlo. Ak k oplodneniu nedôjde, menštruačný cyklus pokračuje do ischemickej fázy, kedy dochádza k sťahu celej maternice. Vplyvom stiahnutia ciev, ktoré sliznicu už neprekrvujú a nevyživujú, začne sliznica pomaly odumierať. Na prelome ischemickej a menštruačnej fázy sa toto stiahnutie prudko povolí, čím dôjde k náhlemu prekrveniu dlho nedokrvenej sliznici, následkom čoho sa začne sama odlupovať. Toto odlupovanie je spojené s typickým krvácaním počas menštruačnej fázy, až kým sa úplne neodstráni funkčná časť sliznice.

Oba cykly sú takto prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Avšak zmeny sa počas celého reprodukčného cyklu nedejú iba v pohlavných orgánoch, keďže vyprodukované pohlavné hormóny ovplyvňujú a zasahujú do chodu celého tela. Preto môžu byť jednotlivé fázy spojené s typickými zmenami nálad, chutí, správania, zdravotného stavu či celkového cítenia tela.

Na záver by som ešte rada zdôraznila fakt, že aj keď počas ovulácie má vajíčko najlepšie podmienky na oplodnenie, neznamená to, že žena nemôže byť plodná aj počas iných fáz cyklu. 😉

 

 

ZDROJ:

WIKISKRIPTA.EU

MY.CLEVELANDCLINIC

HEALETHLINE.COM

FNS.UNIBA.SK