info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ako sa cítiť lepšejšie vo svojej izbe
25. januára 2021
0

Väčšinu času trávime vo svojej izbe, a tak je dôležité, aby sme sa v nej cítili čo najlepšie. Preto ti ponúkame pár tipov ako si svoju izbu ešte viac vyšperkovať.

 

ZDROJ:  

AKOSATOROBI – Ako si zariadiť izbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šikanovanie je cielené a opakované použitie násilia voči takému študentovi alebo skupine študentov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.⁣
Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.
➡️Prejavuje sa v priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod.
➡️Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete.

 

ZDROJ:

PROHUMAN- Eliminácia agresivity

 

 

 

 

V súvislosti so súčasnou situáciou ohľadne šírenia nového koronavírusu nás dennodenne obklopujú správy o nových potvrdených prípadoch, úmrtiach, o prijatých opatreniach, či prázdnych regáloch v obchodoch. Nie je ľahké zachovať si chladnú hlavu, o čom svedčia aj mnohé príklady nesprávneho správania sa ľudí. V čase pandémie nebojujeme len s vírusom, ale snažíme sa ovládať a riadiť strach a diskrimináciu.⁣

Keďže COVID-19 je nové ochorenie, jeho výskum prebieha neustále a nové informácie sa dozvedáme postupne. To prirodzene vyvoláva pocity obáv. Je však dôležité zdôrazniť, že strach a obavy sú súčasťou normálnej reakcie na vzniknutú situáciu.⁣
V nedávnych štúdiách sa ukázalo, že cez pandemickú situáciu narástli prípady domáceho násilia až trojnásobne. Taktiež sa u veľa ľudí začal vyskytovať syndróm vyhorenia vďaka nátlaku zo strany šéfov v práci, učiteľov.⁣ Pandémia vplýva na každého z nás rozdielne. Máme inú psychiku, žijeme v rozdielnych prostrediach a bojujeme s inými problémami. Ale jedno máme spoločné, spoločnú pandemickú situáciu v ktorej sme SPOLU ! ♥️
Nezabúdajte, že v tom nie ste sami. A ak toto obdobie je pre vás náročne a chceli by ste sa o tom s niekym porozprávať, nehanbite sa obrátiť na KRÍZOVÚ LINKU POMOCI, ktorá poskytuje anonymnú, nonstop a bezplatnú psychologickú pomoc a podporu pre ľudí alebo ich blízkych, ktorí sa ocitli                                                                                                                               v kríze v súvislosti s COVID-19.⁣
⁣K dispozícii je nonstop cez e-mail, chat, video, bezplatný telefón (0800 500 333) alebo na stránke www.krizovalinkapomoci.sk  

 

ZDROJ: 

WWW.MAMNATO. SK 

 

 

Naša planéta nám ponúka krásnu prírodu, jedlo a veľa ďalšieho.
Preto by sme jej mali pomáhať a nie škodiť. Nikto z nás nie je dokonalý,
ale keď každý z nás urobí malý krok vpred, spolu urobíme veľký krok k
lepšiemu životu na našej planéte.♻️
Úprava: kvôli menším chybyčkám v texte sme sa rozhodli zverejniť tento príspevok znovu a k tomu sme pridali jeden z vašich super podnetov ohľadom živočíšnych produktov ❤️

 

ZDROJ:  

NOIZZ.AKTUALITY.SK- Tipy ako pomôcť zemi

 

 

 

 

 

 

 

Najstarší známy prípad infekcie HIV-1 u človeka bol zistený vo vzorke krvi odobratej v roku 1959 mužovi ​v Kinshase​v Konžskej demokratickej republike. (Ako sa nakazil, nie je známe.) Genetická analýza tejto vzorky krvi naznačuje, že HIV-1 mohol pochádzať z ojedinelého vírusu koncom 40. alebo začiatkom 50. rokov.
🧪Vedci mnoho rokov teoretizovali o pôvode HIV a o tom, ako sa objavoval v ľudskej populácii, pričom najviac verili, že HIV pochádza z iných primátov (opíc)🐒. Ako pôvodný zdroj vírusu bol identifikovaný poddruh šimpanzov pochádzajúcich zo západnej rovníkovej Afriky. Vedci sa domnievajú, že HIV-1 sa do ľudskej populácie dostal, keď boli poľovníci vystavení infikovanej krvi.

 

 

 

 

Aký je rozdiel medzi kyberšikanou a šikanou ?
Najprv si treba objasniť konkrétne pojmy, a potom sa pozrieme na rozdiely medzi nimi.
➡️Čo je teda šikana? Je to správanie jednotlivca či skupiny ktoré úmyselne ubližuje inému jedincovi buď fyzicky alebo emocionálne.
➡️Čo je kyberšikana? Kyberšikanovanie je zneužívanie informačných a komunikačných technológií, najmä mobilných telefónov a internetu na zámerné ublíženie inej osobe.
Kyberšikana sa odohráva vo virtuálnom svete. Tak, ako sa líši virtuálny svet od sveta reálneho, líši sa aj kyberšikana od klasickej šikany. Existuje názor, že internet je len možnosť ako rozšíriť pôsobenie šikany v školskom prostredí.
➡️rozdiely:
➡️Jedným z rozdielov je anonymita agresora pri kyberšikane. Užívatelia ktorí medzi sebou komunikujú sa vzájomne nepoznajú.
➡️Za ďalšie rozdiely sa považujú: miesto a čas útoku. Pri klasickej forme šikany sa dá predpokladať, kde a kedy dôjde k útoku (veľká prestávka, po škole), no kyberšikana sa objavuje kedykoľvek a kdekoľvek (napríklad vždy po pripojení na internetovú alebo mobilnú sieť). Agresor je väčšinou schovaný za nejakú prezývku.
➡️Čo sa týka počtu divákov pri kyberšikane, ten môže byť omnoho väčší ako u tradičnej šikany, pretože divákom tzv. nepriamym útočníkom sa prakticky môže stať ktokoľvek, kto má prístup k pripojeniu k internetovej sieti.
Ďalšími zúčastnenými v kyberšikane sú šíritelia, ktorí ďalej rozposielajú informácie o kyberšikane (preposielanie stránok tykajúcich sa kyberšikany…) Obe tieto skupiny svojím konaním môžu viacnásobne zvýšiť dopad útoku na obeť, a tým ju poškodzujú viac ako priamy agresor.
Počas posledných 2 rokov vzniklo množstvo webových stránok a projektov, ktoré uvádzajú desatorá bezpečného správania na Internete a posielania správ. Ak sa stretnete so šikanou či už na internete alebo v školskom prostredí neváhajte sa obrátiť na niekoho skúsenejšieho, nebojte sa zveriť niekomu blízkemu alebo odborníkovi.