info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Aký prehľad máš o duševnom zdraví?
10. apríla 2021
0

Svetová zdravotnícka organizácia definovala duševné zdravie ako stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bežného života, vie produktívne pracovať a vie prispievať do života spoločnosti.  Aký prehľad máte v tejto téme a čo všetko zahŕňa duševné zdravie sa dozviete v našom kvíze.

 

1. Čo je duševná porucha

Duševná porucha je označenie pre výrazný odklon spôsobu vnímania a správania psychicky zdravého jedinca. Prejaví sa to buď poruchami duševného prežívania a diania ale aj telesnými príznakmi, ktoré sú spôsobené psychickými činiteľmi.

2. Aký je rozdiel medzi depresiou a depkou?

Depku môžeme zadefinovať ako bežný smútok alebo stav, keď nás niečo trápi. Každý z nás tento stav zažije párkrát za život. Depresia je však narozdiel od depky vážny stav, ktorý si vyžaduje liečbu. Určite by sme ju nemali podceňovať, pretože môže spôsobiť vážne problémy a môže skončiť až samovraždou.

3. O strese vieme že:

Stres je obrannou reakciou organizmu, ktorý je buď priamo ohrozovaný alebo ohrozenie očakáva a pritom si nie je istý, že jeho obranná reakcia proti nepriaznivým vplyvom búde dostatočná. Stres nie je duševná porucha, ale jedna z príčin vzniku duš.porúch! Poznáme negatívny, pozitívny a špecifický stres. Stres vo všeobecnosti vyvoláva mnoho symptómov či už psychických, fyzických alebo sa prejavuje aj zmenami v správaní.

4. Mentálna anorexia sa najčastejšie vyskytuje vo vekovom rozhraní:

Mentálna anorexia sa vyskytuje najčastejšie vo veku 15-19 rokov. Samozrejme sa môže vyskytnúť aj skôr aj neskôr, ale toto je vekové rozhranie, ktoré je najviac citlivé na vznik anorexie, pretože dievča sa nachádza v puberte, viac si všíma svoje telo a preto je aj viac citlivá na poznámky zo svojho okolia. Práve takéto negatívne poznámky sú častým dôvodom, prečo sa dievča alebo mlada žena začne cítiť príliš tučná, má tučné stehná či boky a tak postupne vzniká anorexia.

5.Aké charakteristické správanie môžeme pozorovať pri bulímií?

Mentálna bulímia je syndróm charakterizovaný opakujúcimi sa záchvatmi prejedania sa a prehnanou kontrolou telesnej hmotnosti. Prejedanie sa potom dostáva do konfliktu s túžbou zostať štíhlou, čo spôsobí pocity viny a následnú snahu odstrániť účinky prejedania, či už zvracaním alebo užívaním preháňadiel alebo aj intenzívnym cvičením.

6. Mentálna bulímia sa najčastejšie vyskytuje vo vekovom rozhraní:

S bulímiou sa stretávame najčastejšie u žien medzi 20-39 rokom. Pre väčšinu bulimičiek je typická aspoň jedna epizóda mentálnej anorexie v minulosti.

7. Aké sú typické zmeny v komunikácií a správaní autistického dieťaťa?

Autizmus je psychická porucha spojená s odlúčením sa od svojho okolia a ponorením sa do vlastného sveta predstáv a myšlienok. Ľudia trpiaci ťažkým autizmom nevnímajú okolie, takmer vôbec nerozprávajú, alebo sa ani nepohybujú.

8. Schizofrénia je:

Schizofrénia je závažná psychická porucha, ktorú sprevádzajú poruchy myslenia, vo forme rôznych bludov, halucinácií, magického myslenia a podobne. Prítomne je takisto emočné vyprahnutie až emočný chlad, poruchy vnímania atď.

9. Aké sú príčiny vzniku schizofrénie?

Schizofrénia je ochorenie mozgu s biologickou podstatou, ale určitú rolu zohráva aj vrodená predispozícia. Niektoré psychologické faktory, napr. závažné záťažové situácie, môžu zohrávať rolu spúšťačov ochorenia.

10. Sebapoškodzovanie sa najčastejšie vyskytuje u:

Sebapoškodzovanie sa vyskytuje najčastejšie v období puberty vo veku 11-25 rokov. Podľa niektorých tvrdení sa vyskytuje tri až štyrikrát častejšie u dospievajúcich dievčat ako u chlapcov a skutočný výskyt v populácií sa dá vzhľadom na skrytú formu tohto správania ťažko zistiť.