info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Beseda v Slovenskej knižnici nevidiacich
27. marca 2014
0

Na pozvanie Slovenskej knižnice nevidiacich sme sa 27. marca stretli so študentmi Spojenej školy internátnej v Levoči. Celkom živo sa diskutovalo na tému životný štýl, látkové a nelátkové závislosti. Spoločne sme si určili ktoré zložky životného štýlu môžeme ovplyvniť a ktoré nie. Dozvedeli sme sa kto počúva akú hudbu, akým aktivitám sa venujú počas voľného času, či dokonca aj to, aké sú možnosti zdravého stravovania na školskom internáte.

Študenti preukázali dobré vedomosti z tém ako fajčenie, či alkoholizmus. Sami priznali, že s fajčením majú skúsenosti aj napriek tomu, že ovládajú všetky jeho negatíva. Preto sme sa spoločne snažili nájsť spôsob ako s fajčením prestať. Zaujímavá diskusia nastala aj pri téme alkohol, alkoholizmus. Študenti sami priznali, že by netrávili toľko voľného času v baroch, ak by mali k dispozícii iné priestory, kde by sa mohli stretávať. Nakoľko pri týchto témach bola diskusia naozaj podnetná, neostalo veľa času na iné látkové závislosti. Aj napriek tomu si myslíme, že beseda svoj cieľ naplnila a o závislostiach sa študenti dozvedeli množstvo zaujímavých informácií.

Počas besedy nás navštívila Levočská televízia a aj rozhovory so študentmi potvrdili, že mladí ľudia majú skúsenosti s rôznymi druhmi závislosti a aktivity zamerané na prevenciu sú ozaj potrebné.

 

 Fotogaléria z besedy

 

 

 

 

 

Pridaj komentár