info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Odborný výcvik novej PEER skupiny
6. apríla 2014
0

Prvý aprílový víkend sme organizovali odborný výcvik novej skupiny PEER aktivistov. Zameraný bol na budovanie tímu a rozvoj tzv. „Soft skills“. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, analytického myslenia či kreativity u PEER aktivistov. Zaujímavé prezentácie boli pripravené na témy projektového a time manažmentu. Školenú skupinu nových PEER aktivistov tvorí 13 mladých ľudí. Sú študentmi gymnázia na Javorovej či Školskej ulici, SOŠ Ekonomickej a Strednej pedagogickej školy v Levoči. Lektorský tím tvorili koordinátori programu Matej Farkalín, Zuzka Sokolovská a Dávid Zeman a lektori odborných tém Dada Slivová, Viktor Dzurilla a Martin Horvárth.

Piatkový večer sme venovali aktivitám, vďaka ktorým sa účastníci výcviku lepšie spoznali a zistili o ostatných veľa zaujímavého. Hlavným cieľom prvého večera však bolo bližšie spoznanie združenia. Rozprávali sme sa o našom poslaní a cieľoch, spoznali sme históriu PEER programu, diskutovali sme o stanovách združenia, vnútorných nariadeniach či právach a povinnostiach PEER aktivistu. Nových členov sme oboznámili s plánom aktivít PEER aktivistov na tento kalendárny rok. V sobotu doobeda sme sa zamerali na rozvoj komunikačných zručností. Na konkrétnych príkladoch sme poukázali na chyby vo verbálnej komunikácii, diskutovali o tom ako začať prejav, ako si udržať pozornosť poslucháčov a ako prejav ukončiť. Po výdatnom a chutnom obede – šalát a rezne – sme sa museli vybehať. Napomohli k tomu plánované aktivity vonku, aj keď ich pôvodným zámerom bolo odreagovania a príprava na poobedie plné informácii. Tie sa týkali neverbálnej komunikácii, projektového a time manažmentu. Dozvedeli sme sa ako primerane „rozhadzovať“ s rukami, využívať mimiku, správne sedieť, či podávať ruku. Zaujímavá ale hlavne efektívna bola prezentácia o projektovom manažmente, kde sa účastníci dozvedeli čo nesmie chýbať v projekte a ako má správny projekt vyzerať. Každým projektom by sme sa mali o pokúsiť o zmenu k lepšiemu a to si vyžaduje čas. Ako plnohodnotne využiť svoj čas prostredníctvom efektívneho plánovanie sme zistili na bloku time manažmentu. Okrem praktických informácii sme sa dostali rôznymi výpočtami aj k tomu, koľko hodín týždenne tvorí náš voľný čas a spoločne sme uvažovali či by sme ho nevedeli využívať lepšie, efektívnejšie. Zaujímavé boli aj bloky, počas ktorých sa diskutovali o sile správneho rozhodnutia a o imidži PEER aktivistu. Večerný program sa niesol vo voľnejšej atmosfére. Nový PEER aktivisti zlepšovali spoluprácu s lektormi výcviku počas aktivít, v rámci ktorých si museli pripraviť divadelné vystúpenie, spoločný tanec, pokrik svojho tímu a plnili zaujímavé úlohy. Aj keď išlo predovšetkým o zábavu, najkreatívnejší tím získal sladkú odmenu. Nedeľné ráno patrilo rekapitulácii výcviku formou vedomostného kvízu, ktorý si PEER aktivisti sami pripravili. O každučký bod bojovali štyri skupiny, ktoré si navzájom kládli otázky a správnych odpovedí bolo na naše potešenie viac než dosť. V úplnom závere sme zhodnotili výcvik pocitovo a povedali si pár informácii do budúcna.

Z pozície predsedu združenia sa chcem poďakovať PEER aktivistom za aktívnu účasť, lektorom za odvodenú prácu a firme Embraco za finančnú podporu. Už teraz spoločne s koordinátormi plánujeme druhý výcvik zameraný na rozvíjanie odborných zručností z oblastí, ktorým sa venujeme a tešíme sa, že prostredníctvom týchto školení vychovávame ďalšiu skupinu budúcich lídrov, ktorí budú pozitívne ovplyvňovať svojich rovesníkov.

 

Pridaj komentár