info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Besedovo tematický november
28. novembra 2019
0

Počas predposledného mesiaca v roku je viac tematických dní, ktoré školy môžu využiť na besedy pre žiakov. Tretí novembrový týždeň je vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám a 19. novembra je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí. Podľa toho na aké témy sme besedovali, túto ponuku školy aj využili.

Mesiac sme začali dvoma dňami (4. a 5. 11) na Gymnáziu na Školskej ulici kde sme so všetkými druhákmi sme sa rozprávali o násilí a šikane a s prvákmi o látkových a nelátkových závislostiach. S témou násilie a šikana sme zavítali aj k siedmakom v ZŠ v Rudňanoch (18.11) a k prvákom na Strednej odbornej škole pedagogickej v Levoči (26.11).  O životnom štýle, látkových a nelátkových závislostiach sme sa rozprávali s kompletnou partiou prvákov na SOŠ Ekonomickej v Spišskej (19.11) a so žiakmi ZŠ na Komenského ulici v Sp. Vlachoch (28.11). O téme závislostí sme diskutovali aj so žiakmi, ktorí sú ubytovaní na intráku Hotelovej akadémie (19.11), avšak na žiadosť vychovávateľov sme sa orientovali viac na tie nelátkové.

V novembri sme teda zvládli 21 besied a všetky boli tradične skvelé. Teší nás, že žiaci s nami radi debatujú a že ich naše besedy bavia. V závere roka nás čakajú ďalšie, takže sa na vás tešíme na besedách.