info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Výskyt HIV a AIDS na Slovensku
27. novembra 2019
0

Na Slovensku sa stále stretávame s názorom, že HIV/AIDS sa nás netýka a je to len problémom rozvojových krajín „niekde v Afrike“. Ako však uvádza Úrad verejného zdravotníctva, tak to vôbec nie je pravda. Slovensko síce patrí k členským štátom Európskej únie s najnižším ročným výskytom HIV infekcie, avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou.

Aby ste mali vysvetlené pojmy, o ktorých budeme v článku hovoriť tak HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity a napadá imunitný systém človeka, čím znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Vírus napadá v organizme určitú skupinu bielych krviniek v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. To vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. Tým, že je imunitný systém slabší, človek ľahšie podľahne iným ochoreniam, baktériám a vírusom. Vírus HIV sa prenáša nechráneným pohlavným stykom, krvnou cestou, alebo z matky na dieťa – počas tehotenstva, počas pôrodu alebo materským mliekom. Medzi základné preventívne opatrenia patrí zodpovedné a bezpečné sexuálne správanie (používanie prezervatívov); vyhýbanie sa injekčnej aplikácii drog v prípade aplikácie, používanie nových jednorazových ihiel a striekačiek.

V roku 2018 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie. Podiel cudzincov na diagnostikovaných nových prípadoch bol  19,6% (týmto bola infekcia odhalená v Slovenskej republike). Aj v prvom polroku 2019 bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií. U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2019 do 30.06.2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 46 nových prípadov HIV infekcie (44 prípadov u mužov a 2 prípady u žien). V tomto období boli diagnostikované a hlásené 2 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 2 úmrtia pacientov s HIV infekciou. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 30.06.2019 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1129 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 950 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 845 vyskytlo u mužov a 105 u žien. U 120 osôb (107 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 74 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 55 v štádiu AIDS). Odborníci však predpokladajú, že HIV pozitívnych je na Slovensku viac.

Už od roku 1988 je cieľom Svetového dňa boja proti AIDS zlepšiť informovanosť ľudí o tejto chorobe. Symbolom sa stala červená stužka a v mnohých mestách na svete aj sviečkový pochod. V nedeľu 1. 12 ho v Spišskej Novej Vsi organizujeme už po 18. krát a pozývame naň aj Vás. Tichou prechádzkou námestím si chceme uctiť zomrelých a zároveň vyjadriť podporu ľuďom, ktorí sú nakazení vírusom HIV a potrebujú silu bojovať. Začiatok pochodu je naplánovaný na 17:00 hod. a stretneme sa pred Levočskou bránou. Stužky a sviečky pre Vás zabezpečíme.

 

ZDROJ:  www.uvzsr.sk