info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Európsky deň depresie
10. októbra 2020
0

Dnes (10.10.) je Európsky deň depresie a Svetový deň duševného zdravia. Mnohí z nás depresiu považujú len za akýsi smútok, ktorý prejde. Dnes vám však ukážeme, že to nie je celkom tak. Depresia je vážna choroba a tí, ktorí ňou trpia sú často bezmocní a preto sa na ňu pozrieme trochu bližšie.

Depresia je psychická porucha, pre ktorú je charakteristická prítomnosť depresívneho  syndrómu.

Depresívny syndróm tvorí:

Depresívna nálada chorobne smutná nálada a jej intenzita môže v priebehu dňa kolísať

Spomalené myslenie – spomalenie reči, stručné jednoslovné odpovede, dlhé prestávky

Depresívne obsahy v myslení – pacient si pripomína všetky životné zlyhania, nepríjemnosti, obviňuje sa pre ne, považuje sa za nehodného človeka, znížene sebavedomie, depresívne bludy

Spomalenie psychomotoriky – unavený dojem, pomalého pohyby, strnulý výraz v tvári

Faktom je, že klinickou depresiou ochorie každý rok 5 % obyvateľstva nezávisle na veku. Mnoho ľudí si však stále zamieňa depresiu s depkou. Nenechajte sa však mýliť. Bežný smútok alebo stav kedy nás niečo trápi, keď sa nevieme rozhodnúť nazývame laicky „depkou“. Depresia je však na rozdiel od depky vážny stav, ktorý si vyžaduje liečbu. Je to choroba, nie lenivosť. Je to choroba, ktorá vedie k vážnemu životnému utrpeniu. Zasahuje nielen toho, kto ňou trpí, alebo aj celú jeho rodinu. Neliečená depresia môže skončiť až samovraždou. Preto treba okamžite vyhľadať odbornú pomoc.

My si vážnosť tejto témy plne uvedomujeme a preto sa snažíme pomocou besied a internetu šíriť prevenciu, ako depresii predchádzať.

 

Článok pripravili členovia odbornej skupiny Duševné zdravie

 

 

Zdroj: skriptá Duševného zdravia