info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Existuje šikana učiteľov ?
26. mája 2021
0

Ak máte pocit, že tá “iskra” ktorá bola na začiatku vo vašom vzťahu umiera alebo dokonca zhasne, neznamená to, že by ste mali hneď opustiť Váš dlhodobý vzťah. Existujú určité kroky, ktoré môžu tento pocit vrátiť späť.
📌Pustite sa spoločne do nových aktivít, keď spolu pár začína chodiť, všetko je pre nich nové. Táto znovuobjavená novosť môže zlepšiť aj dlhotrvajúci vzťah.
📌Doplňte svoj vzťah prekvapením alebo tajomstvom. Všetko, čo ste sa spočiatku dozvedali o svojom partnerovi, bolo pre vás fascinujúce. Opätovné získanie tejto fascinácie vzťah určite niekam posunie.
📌Zažívajte opäť spolu dobrodružstvo. Ak sa vám chce, tak spolu cestujte, navštevujte kurz tanca alebo sa začnite venovať športu, ktorý je pre vás oboch nový.
📌Prejavte svoju lásku. Povedať si „Milujem ťa“ má oveľa menší význam ako prejav našej lásky k niekomu. Malé kroky, ako napríklad držanie sa za ruky a nadviazanie očného kontaktu, sú ľahko prehliadnuteľné oproti rušným programom a povinnostiam, ale môžu byť kľúčom k tomu, aby láska zostala vzrušujúca.
📌Randite. Jeden večer v týždni venujte tomu aby ste nehovorili o práci, rodine, politike. Robte aktivity, aby ste sa navzájom znova spojili. Napríklad sa oblečte a nachystajte tak ako keď ste chodili na prvé rande.
📌princíp 5:1. Myslite na 5 pozitív pre každú negatívnu vec vo vzťahu. Stane sa že nám emócie zatemnia úsudok a my vidíme len to zlé. Vtedy môže pomôcť princíp 5:1. vymenujete 5 pozitívnych vecí k 1 zlej vo vzťahu
📌Robte spontánne veci. Namiesto toho, aby ste sedeli a deprimovali sa z toho, ako sa váš partner „nudí“ alebo ako sa vy nudíte, urobte niečo spontánne. Nerobte si svoje typické plány a pustite sa z toho, čo robíte, a choďte do zoo, na cyklistiku, do múzea.
Vzťahy sú veľmi individuálne a nedá sa z určitosťou povedať že niečo platí pre všetkých. Dôležité je si pripomenúť že aj keď tvoríte pár, bývate spolu, pracujete spolu alebo ste stoviek kilometrov od seba, váš vzťah by mal byť stále zábavný a dobrosrdečný.❤️

 

ZDROJ: EDUWORLD.SK

lifehack.org

 

 

 

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť spustila v letných mesiacoch júl a august 2015 online kvíz, ktorého sa zúčastnilo 1 150 žien vo veku 15 – 25 rokov.
Cieľom kvízu bolo zistiť znalosti mladých Sloveniek ohľadom fungovania ženského tela a antikoncepcii. V kvíze bolo 15 otázok, pričom na všetkých 15 otázok odpovedalo správne len 24% opýtaných. Najväčšie problémy robili otázky ako: kedy prvýkrát navštíviť gynekológa alebo či treba hormonálnu antikoncepciu pravidelne meniť.
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť sa preto už dávnejšie rozhodla zriadiť stránku, ktorá informuje o procesoch v ženskom tele, antikoncepcii a hormónoch.

 

 

 

 

 

Šikanovanie je problém, s ktorým sa stretávajú školy po celom svete. Pod pojmom šikana alebo šikanovanie medzi deťmi rozumieme rôzne druhy chovania dieťaťa alebo skupiny detí s cieľom ohroziť, zastrašiť, ponížiť alebo inak ublížiť inému dieťaťu. Takmer všetky definície pojmu šikany sa týkajú šikany medzi deťmi.
Šikana je však akékoľvek chovanie, ktorého zámerom je ublížiť, ohroziť alebo zastrašiť danú osobu alebo skupinu. To znamená, že šikana sa nemusí odohrávať len medzi deťmi. Šikana sa môže vyskytnúť aj medzi žiakom a učiteľom, kedy žiaci fyzicky alebo slovne napádajú učiteľa.
Šikana učiteľov a šikana medzi žiakmi sa výrazne líši, no aj napriek tomu majú spoločné prostredie, agresorov a často aj formu. Šikana medzi deťmi sa väčšinou vyskytuje s fyzickým nepomerom síl, pričom sú si agresor a obeť teoreticky rovní pretože sú rovesníci. Vo vzťahu učiteľ – žiak by mal byť evidentný rozdiel, keďže z pozície učiteľa by mal plynúť rešpekt, morálna autorita a úcta.
Šikanovanie učiteľa môže mať podobu fyzického napadania ako podrážanie nôh, pichanie špendlíkmi alebo bitie. No môžu sa vyskytnúť aj podoby verbálneho šikanovanie ako nadávky, urážky, slovná agresia či vyhrážanie.
Výskum, ktorý prebiehal vo Veľkej Británii ukázal, že až 71% učiteľov čelilo slovnému napádaniu a 15% sa stretlo aj s fyzickým násilím.
Učitelia to nemajú ľahké a každý ich drobný prešľap môže znamenať stratu autority pred žiakmi. Žiaci často považujú učiteľa za nezlomného, myslia si, že si môžu všetko dovoliť a on na každý podnet bude reagovať rovnakým spôsobom. Neberú ohľad na to, že aj učiteľ má osobné alebo iné problémy a môže reagovať neprimerane.
V prípade šikany učiteľov je dôležité včasné podchytenie a čo najrýchlejšie zamedzenie daného správania, kým narážky na učiteľa nezačali mať viacerí z triedy. Učiteľ by mal reagovať hneď pri prvom prejave agresie. Ohradiť sa, spýtať sa na dôvod takého jednania a uvážiť či postačí dohovorenie žiakovi alebo je potrebný trest. Pri opakovaní incidentu by mal bez váhania informovať vedenie školy a požiadať o spísanie zápisu.

 

 

 

Svetová zdravotnícka organizácia v roku 1987 vyhlásila 31. máj za Svetový deň bez tabaku s cieľom znížiť počet aktívnych aj pasívnych fajčiarov. Aj keď sa každoročne približne tretina fajčiarov pokúsi zbaviť svojej závislosti, väčšina z nich zlyhá a neuspejú najmä kvôli stresu, spoločenskému tlaku a návykovým vlastnostiam nikotínu. Dnes sme pre vás pripravili pár tipov, ako s fajčením prestať.

Predtým ako prestanete, majte dostatok dôvodov na to, aby ste s tabakom prestali a zmeňte životný štýl, doprajte si viac fyzickej aktivity, pite viac vody. 

Stanovte si dátum, kedy prestanete fajčiť. Oznámte ho svojim blízkym a označte si ho v kalendári. Ak chcete fajčenie obmedzovať postupne, v stanovený dátum už musíte prestať úplne. 

Zbavte sa tabaku, zápaliek, zapaľovačov a popolníkov v okolí a vyhýbajte sa nápojom, pri ktorých ste si zvykli zapáliť cigaretu. Tiež sa vyhýbajte miestam, kde ste boli zvyknutý fajčiť a v období prvých týždňov tiež situáciám a ľuďom, s ktorými ste zvykli fajčiť.

Prvé dni bez nikotínu bývajú najťažšie, no príznaky budú postupne slabnúť. U bývalých fajčiarov sa môže objaviť  zlá nálada, nepokoj, podráždenosť, bolesť hlavy, ospalosť alebo nespavosť.

Pred stanoveným dátumom začnite napr. pravidelne športovať. Pohybom tak postupne začleníte do svojej rutiny nové situácie, ktoré nemáte spojené s fajčením. Zároveň vďaka športu znížite množstvo hmotnosti, ktorú vaše telo môže nabrať, keď prestanete fajčiť. Počas prvého polroku abstinencie ľudia v priemere priberú dva až päť kilogramov, no nech to nie je dôvodom, prečo s fajčením neprestať. Vďaka pravidelnému pohybu a novému zdravotnému štýlu sa týchto kíl zbavíte s ľahkosťou a budete sa cítiť celkovo lepšie.

Hoci niektorí ľudia uspejú na vlastnú päsť, mnohí nesú odvykanie ťažko. Netreba sa báť požiadať o pomoc. Jednou z možností je začať odvykanie s niekým blízkym. Ak vám okolie nevie pomôcť, obráťte sa na odborníka. Okrem všeobecných lekárov poskytujú pomoc s odvykaním napríklad poradne regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

ZDROJ:

UVZR.SK 

PRIMAR.SME.SK

 

 

Profesor psychológie Emilio Ferrer z UC Davis, vykonal celý rad štúdií o pároch, ktoré žijú v romantických vzťahoch. Zistil že páry majú podobnú, ak nie rovnakú pulzovú frekvenciu a dokážu dýchať v rovnakých intervaloch.

Celkovo sa na jeho štúdii zúčastnilo 32 heterosexuálnych párov.
Vyzerá to tak že na tejto vzájomnej synchronizácii majú viac zásluhy ženy. Samozrejme, nevedome.

„Srdcová frekvencia žien je spojená s ich partnermi a myslím, že to znamená, že ženy majú silnú väzbu na svojich partnerov. A možno aj viac empatie,“ vysvetľuje Emilio Ferrer.

 

 

 

 

 

 

 

V poslednom (NE)Odborne sme so Štefanom rozprávali aj o (ne)prítomnosti sexuálnej výchovy na školách. Na Slovensku je rozpracovaný koncept Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ktorej sa žiaci venujú v rámci rôznych predmetov. Avšak aj Štefan potvrdil, že na mnohých školách sa tejto téme venujú len okrajovo a obsah vzdelávania nie je dostatočný resp. správny.
Úlohu učiteľov často nahrádzajú rôzne organizácie a jedna z nich je aj Spoločnosť pre plánované rodičovstvo, ktorá hovorí o zaujímavom koncepte „Vzťahovej a sexuálnej výchovy“. Tá v sebe zahŕňa tri hlavné aspekty:
➡️ Prvým sú nevyhnutné vedomosti o biologických procesoch, zdraví, hygiene, prevencii, o prežívaní emócií, aby sa na základe týchto faktických informácií mohli zodpovedne rozhodovať.
➡️ Druhým je nadobúdanie zručností v oblasti vzťahov a prežívania – komunikačné zručnosti, kritické myslenie, rozhodovanie, sebadôvera, prevencia sexuálneho násilia.
➡️ Tretím aspektom sú postoje a hodnoty, a to naučiť žiakov rešpektovať iných ľudí, ich názory, postoje a hodnoty. Deti sa učia úcte a sebaúcte a tiež tomu, že neexistuje jeden jediný správny postoj či názor ale existuje vzájomný rešpekt.
Toto vzdelávanie musí byť vekovo primerané, všetky informácie musia byť vedecky podložené, aktuálne a správne a učiteľ/ka musí mať dostatočné vedomosti o daných témach, rozumieť im, orientovať sa v relevantných informáciách a zdrojoch.
Častý mýtus o vzťahovej a sexuálnej výchove hovorí, že nabáda mladých ľudí k sexuálnemu životu. Pravda je taká, že žiadny z programov sexuálnej výchovy na svete to nerobí. Naopak, učí mladých ľudí čakať dovtedy, kým na to budú fyzicky aj mentálne pripravení. Štúdie z rôznych krajín, kde sa vzťahová a sexuálna výchova vyučuje, ukazujú, že mladí ľudia v týchto krajinách začínajú žiť sexuálnym životom neskôr a zodpovednejšie.
Zdá sa, že na Slovensku je pred nami ešte dlhá cesta. Aktuálna podoba výchovy k manželstvu a rodičovstvu nie je dostatočnou náhradou za vzťahovú a sexuálnu výchovu, ktorá by bola plnohodnotnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.
ZDROJ: