info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Kedy by som sa mal/a otestovať na HIV?
29. marca 2022
0

HIV je vírus nedostatku ľudskej imunity, ktorý znižuje jeho obranyschopnosť voči ochoreniam. Označenie vzniklo z anglického názvu „Human Immunodeficiency Virus“.

Vírus v organizme napadá skupinu bielych krvinek, nazývanú T lymfocyty, v ktorých sa množí, neskôr ich aj zabíja a znižuje tak ich počet v tele napadnutého človeka. Výrazný pokles počtu bielych krvinek, ktoré hrajú dôležitú úlohu v obranyschopnosti ľudského organizmu, vedie k zlyhávaniu imunity a rozvíja sa v ochorenie AIDS. Tým, že je imunitný systém slabší, ľahšie podľahne iným ochoreniam, baktériám a vírusom.

V poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou. V roku 2020 bol zaznamenaný najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku.

Aj od 1.1.2021 do 31.6.2021 bol v Slovenskej republike zaznamenaný nadpriemerný počet novo diagnostikovaných prípadov HIV infekcií a na celkovom počte nových prípadov sa podieľali i prípady diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte na Slovensku. U občanov Slovenskej republiky bolo od 01.01.2021 do 31.6.2021 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 43 nových prípadov HIV infekcie (38 u mužov a 5 u žien).

Test je jediný spôsob ako zistiť, či človek je alebo nie je infikovaný vírusom HIV. Kedy by ste sa teda mali ísť otestovať:

  • Ak máte pocit že ste boli vystavený/á HIV – je najlepšie čo najskôr kontaktovať  zdravotnú pomoc.
  • Pravidelné testovanie – je skvelá cesta ako zistiť svoj zdravotný stav a zabezpečiť prevenciu, ak ste sexuálne aktívny/a, i keď nemáte pocit, že ste boli ohrozený/á.
  • Počas tehotenstva – je dôležité vedieť svoj zdravotný stav, aby ste zabránili prenosu choroby na dieťa

Čo testovacie okno? – Je dobré vedieť, že výsledok testu môže byť falošne negatívny, pretože vírus nemusí byť spočiatku detekovateľný (2 – 12 týždňov a viac), avšak to nie je dôvod testovanie odkladať. Testovanie môžete opakovať po dobe potenciálneho okna znova, s čím vám vie pomôcť zdravotník.

Z hľadiska prevencie je ale najlepšie poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom.

ZDROJ:

BEINTHEKNOW

HIVAIDS.SK

UVZSR.SK