info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Kvíz o Násilí a šikane, aké sú tvoje vedomosti?
3. apríla 2023
0

Dnes, 4.4., si pripomíname Medzinárodný deň bez násilia. V našom občianskom združení sa venujeme aj téme Násilie a šikana, ktorá bola vytvorená najmä na základe podnetov učiteľov základných a stredných škôl, kvôli narastajúcemu počtu prípadov šikany a kyberšikany na školách. Na besedách so žiakmi hovoríme o tom, čo je šikana, kto je agresor a obeť, aké majú vlastnosti, ale aj s akými spôsobmi šikanovania sa môžu stretnúť.

Over si aj ty svoje vedomosti z tejto témy:

 

 

1.) Aká je charakterizácia šikany?

2.) Kyberšikanovanie je spôsob šikany, kedy ...

3.) Medzi fyzické spôsoby šikanovania zaraďujeme:

4.) Medzi verbálne spôsoby šikanovanie zaraďujeme:

5.) Symbolická agresia je:

6.) Koľko percent škôl sa v šk. roku 2019/2020 stretlo so šikanou?

7.) V akom kraji sa v šk. roku 2019/2020 vyskytovala šikana na školách v najväčšej miere (92,2%)?

8.) Aká najčastejšia forma šikanovania prevládala na školách v šk. roku 2019/2020 (81,6%)?

9.) Koľko percent škôl sa v šk. roku 2019/2020 stretlo s kyberšikanou?

10.) Aká najčastejšia forma kyberšikanovania prevládala na školách v šk. roku 2019/2020 (62,7%)?