info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Medzinárodný deň nenásilia
2. októbra 2020
0

Mnohí určite viete, že okrem iných tém sa zaoberáme aj témou Násilie a šikana. Práve dnes, 2.10., sa nachádza v kalendári Medzinárodný deň nenásilia, ktorý bol ustanovený 15.06.2007 na valnom zhromaždení OSN. Je to zároveň dátum narodenia indického mysliteľa a politika Mahátmu Gándhího. Tento deň nám má pripomínať, že je veľmi dôležité rozprávať a šíriť posolstvo nenásilia v prvom rade v školách.

Na slovenských základných a stredných školách výskyt šikanovania v roku 2018 potvrdila viac než polovica žiakov, z toho 28,6% opýtaných uvidelo, že sa stali priamymi obeťami šikanovania. Aj napriek tomu, aká malá krajina sme, je to celkom vysoké číslo, pretože násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie v škole, ale aj v osobnom živote nemožno prehliadať ani tolerovať. Väčším problémom sú v dnešnej dobe sociálne siete, keďže sú miestom, kde vzniká kyberšikana, ktorá sa od štandardnej šikany líši tým, že je len prostredníctvom moderných technológií. V roku 2018 sa stalo obeťou alebo svedkom kyberšikany až 44,3% žiakov, pričom častejšími páchateľmi šikany cez internet alebo mobil sú chlapci. Síce táto téma je v našom združení najmladšou, neznamená, že aj najmenej zaujímavou. Na besedách sa zaoberáme prevenciou, vysvetľujeme, čo to vlastne šikana je, aké vlastnosti má agresor a obeť. Niekedy si ani neuvedomujeme, aká tenká hranica je medzi zábavou a šikanou.

Sme presvedčení o tom, že je veľmi dôležité o tejto téme diskutovať, pretože problémom nie je len to, že nás niekto šikanuje, ale hlavne to, že sa o tom bojíme rozprávať. A to je v takýchto situáciách veľmi dôležité. To, že to ako problém vnímajú aj učitelia potvrdzuje aj fakt, že kým v roku 2015 sme mali o Násilí a šikane 2 besedy, tak v roku 2019 ich bolo 39.Majme na pamäti, že nevedomosť pomenovať problém a strach obete znásobuje agresorovu moc.

 

Článok pripravili členky odbornej skupiny Násilie a šikana

 

 

ZDROJ: 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva – ŠIKANA A KYBERŠIKANA NA ŠKOLÁCH – VÝSKUMNÁ SPRÁVA