info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Najlepšejší rok 2019
3. januára 2020
0

Sme radi, že opäť môžeme povedať: „Máme za sebou najlepšejší rok“. Ako predseda sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým našim členom. PEER aktivistom za to, že odmoderovali množstvo skvelých besied a dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali na všetkých akciách. Tiež sa chcem v mene nášho združenia poďakovať všetkým našim kamarátom, rodinám a ľuďom, ktorí nás podporovali. Veľmi si to vážime a veríme, že aj v roku 2020 budeme spolu robiť svet lepšejším.

Aj v roku 2019 bolo našim hlavným cieľom rozprávať sa s mladými ľuďmi a prinášať im informácie, ktoré im môžu pomôcť prekonať rôzne problémy. Sme radi, že naše besedy si čoraz obľúbenejšie a v tomto kalendárnom roku sa nám podarilo moderovať 122 besied z čoho 40 bolo v Spišskej Novej Vsi. Ostatné sme moderovali v mestách a obciach po celom Košickom kraji. Najvzdialenejším mestom bola Považská Bystrica v ktorej sme v priebehu troch dní moderovali 19 besied.

V rámci jednotlivých tém sme moderovali nasledovný počet besied:

  • Násilie a šikana – 37 besied
  • Životný štýl a závislosti – 28 besied
  • Partnerské vzťahy – 23 besied
  • Duševné zdravie – 16 besied
  • Gynekológia a antikoncepcia – 13 besied
  • STI – 5 besied

Od kedy moderujeme besedy na jednotlivé témy samostatne sa po prvý krát stalo, že najvyšší počet besied bol na tému Násilie a šikana. Čo svedčí o tom, že táto téma je naozaj celoslovenským problémom a mali by sme jej venovať omnoho vyššiu pozornosť.

Už niekoľko rokov sa okrem moderovania besied venujeme aj organizovaniu voľno-časových podujatí, ktorých cieľom je ukázať mladým ľuďom ako sa dá tráviť voľný čas plnohodnotne a sa prostredníctvom nich snažíme poskytnúť alternatívu k barovej kultúre. Na týchto podujatiach dávame možnosť prezentovať sa šikovným mladým ľuďom v zo Spiša a zároveň budujeme komunitu mladých ľudí, ktorí svojou aktivitou menia veci k lepšiemu. To ako vyzeral nábor, výber, výcviky, Deň tanca, Lepšejší deň, Novoveské sídliská, Kreatífny teambuilding, Deň študentstva a Svetový deň boja proti HIV si môžete pozrieť v našom zostrihu: https://www.youtube.com/watch?v=odLupxQ-l_M&t=4s