info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Najpozitívnejšie hodnotenie roka 2018
31. decembra 2018
0

Dámy a páni, sme radi, že vás môžeme privítať pri čítaní najpozitívnejšej bilancie roka 2018. Nová skupina, množstvo besied, skvelé spolupráce a podujatia – takto sme v skratke robili svet lepšejším.

V úvode roka sme už tradične organizovali nábor nových PEER aktivistov na stredných školách v Spišskej Novej Vsi a v Levoči. S tými, ktorí by sa chceli stať peerkačmi, sme sa stretli počas víkendu 23. – 25. marca na chate Stefani. V piatok sme privítali ľudí z SOŠ Drevárskej a v sobotu ich vystriedali ľudkovia zo Školskej, Javorky a Ekonomickej. Zistili sme, čo to ich voľnom čase, rodine, kreativite a opäť zabodovala naša novinka, vďaka ktorej sme zistili, ako sa vedia mladí ľudia sústrediť na zadanú úlohu. Vytvorili sme skupinu PEER „N“, ktorú v apríli a máji čakali dva výcviky. Zamerané boli na budovanie tímu a rozvoj tzv. „Soft skills“. Dôraz sme kládli na rozvoj komunikácie, analytického myslenia, či kreativity. Tiež sme prezentovali informácie v jednotlivých blokoch, ktorým sa na besedách venujeme a predviedli hry, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našich besied.

Novým aj starým PEER aktivistom sa podarilo odmoderovať 85 besied. Zaujímavosťou je, že kalendárny rok sme odštartovali v Skalici, čo bola zatiaľ naša najdlhšia cesta za besedami. Po zvyšok roka sme debatovali so žiakmi na základných a stredných školách v Košickom a Prešovskom kraji.

Pre zaujímavosť prinášame počty v rámci jednotlivých tém:

Životný štýl, látkové a nelátkové závislosti – 24 besied

Násilie a šikana – 21 besied

Gynekológia a antikoncepcia – 17 besied

Partnerské vzťahy – 10 besied

Pohlavne prenosné infekcie, HIV/AIDS – 9 besied

Duševné zdravie – 4 besedy

Tento rok sme priniesli nový koncept podujatí a v rámci projektu #namestie2018 sme oživili centrum mesta. Všetko sme to odštartovali koncom apríla oslavou Medzinárodného dňa tanca. Do parku na námestí sme vytiahli pódium, aparatúru, tuli vaky, hry a Denzz Industry si pripravilo niekoľko vystúpení, tanečný workshop a battle. Táto akcia rozhýbala Novejšu a zároveň podporila tanečnú skupinu na ceste na tanečné Majstrovstvá sveta v Chorvátsku.

V dňoch 7. – 9. júna Spišskú ovládli Dni humoru a my sme radi, už druhý rok sme boli pri tom. Počas troch dní boli v parku k dispozícii  rôzne spoločenské, športové, ale aj logické hry. Predstavili sa stredné školy, tanečné a spevácke talenty, pripravený bol Spiš DanceBattle pod taktovkou BDSka, nechýbali tulivaky, hudba, hry, badminton…no hlave virtuálna realita z Klubu mladých, ktorá sa zapáčila každej vekovej kategórii.

V lete sme pri príležitosti Medzinárodného dňa mládeže (12.8.) pripravili prvý ročník podujatia s názvom LEPŠEJŠÍ DEŇ. Na naše „domácke miestečko“ (do parku k fontáne) sme si pozvali Denzz Industry, BDSK crew, Black Ladies, Projekt MP, OZ Nespi Spiš, skautov zo 75. zboru Jána Vojtašáka, Radu mládeže Košického kraja, Krajskú radu žiackych školských rád Košického kraja, Klub mladých a samozrejme, sme tam boli aj my. Všetkých zvedavcov sme presvedčili, že je tu kopec mladých ľudí ktorí nesedia na zadku, ale robia kroky k tomu, aby sa nám v Novejši žilo ešte lepšejšie a aby mladí mali možnosti tráviť svoj čas zmysluplne. Táto naša oslavička bola ukončená koncertom kapelky Akustika.

Prvého decembra sme si v Spišskej už po sedemnástykrát pripomenuli  Svetový deň boja proti AIDS. Počas celého dňa mali ľudia možnosť zastaviť sa v našom oranžovom stane a dozvedieť sa zaujímavé informácie o chorobe AIDS a o víruse HIV, ktorý ju spôsobuje. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie tejto stužky vyjadruje solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia. Približne 200 okoloidúcich s ňou odchádzali aj od nás. Vo večerných hodinách sa uskutočnil Sviečkový pochod, kedy sme si tichou prechádzkou uctili zomrelých.

Okrem spomínaných aktivít sme pripravili niečo aj pre našich členov. V prvom polroku to bola oslava 5. rokov obnovenia značky OZ Mladí ľudia a život a Fajnový deň, na ktorom sme zažili kopec zaujímavých aktivít, hier, zjedli fajnový guľáš a večer čosi pogrilovali. Na jeseň Kreatífny teambuilding a 4. ročník turnaja dvojíc v bowlingu. V závere roka sme tradične zorganizovali Vianočný večierok, v rámci ktorého sme ocenili najaktívnejších členov a poďakovali sa všetkým, ktorí svojou troškou prispeli k  skvelému roku.

Tak ako na oceňovaní, tak aj v tomto hodnotení,  by sme sa chceli poďakovať všetkým členom za prácu počas celého roka, sponzorom a partnerom za spoluprácu, školám za priestor na besedy a ústretovosť pri uvoľňovaní študentov.  Vďaka Vám všetkým sme mali perfektný rok a veríme, že v aj roku 2019 budeme spolu robiť svet lepšejším.