info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Selektuj informácie, nie ľudí!
12. decembra 2018
0

Na začiatku školského roka 2018/2019 nás zástupcovia Regionálneho centra mládeže oslovili so spoluprácou na projekte zameranom na formovanie hodnotových postojov mladých ľudí. Išlo o projekt „Selektuj informácie, nie ľudí!“, ktorého cieľom bolo podporovať rozvoj zručností mladých ľudí, ich orientovanie sa v informáciách, ktoré podsúvajú média a sociálne siete a znalosť kriticky myslieť. RCM tak chcelo zvýšiť citlivosť mládeže k téme radikalizmu, diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu a prispieť k formovaniu ich postojov smerujúcim k odmietnutiu uvedených prejavov intolerancie. Čiastkovým cieľom projektu bolo vyškoliť skupinu PEER aktivistov, ktorá by pod vedením RCM šírila informácie ďalej medzi svojich rovesníkov a tu sme dostali priestor my.

Našou úlohou bolo vysvetliť pojem prevencia, PEER aktivista, PEER program a zároveň predviesť praktické ukážky a vysvetliť študentom, ako to robíme my. Zúčastnili sme sa dvoch pobytových školení v Kysaku, na ktorých sa zoznámili s vyššie spomínanými témami študenti z celého kraja. Účastníkom sme vysvetlili, ako funguje naše združenie, predstavili a vysvetlili sme im naše hry, ktoré hrávame na našich besedách a pomáhajú nám navodiť atmosféru alebo zistiť od žiakov informácie nenásilným spôsobom. Vysvetlili sme metódy a princípy PEER prevencie, ale hlavne sme im prezradili to najdôležitejšie–a to, že by sa nemali na nič hrať,  žiakov poučovať alebo im rozkazovať.

Na záver celého projektu sme sa zúčastnili konferencie, na ktorej sme prezentovali, kto sme a ako sme boli na projekte účastní. Videli sme vyhodnotenie sprievodnej súťaže vo výtvarných prácach s témou „QUO VADIS, ČLOVEK“ a vypočuli si prezentácie ostatných partnerov projektu. Priestor dostalo aj hodnotenie účastníkov projektu a potešilo nás, že nezabudli ani na nás a že sa im prezentácia PEER programu, ale aj naša práca s mladými v Spišskej veľmi páčila.

Regionálnemu centru mládeže dávame veľký klobúk dole, pretože sa začali zaoberať témou, ktorá je v dnešnej spoločnosti veľmi citlivá a sme radi, že sme mohli prispieť k naplneniu cieľov tohto projektu.