info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Prvé besedy v novom roku
4. februára 2019
0

Január je vzhľadom na uzatváranie známok pred polrokom besedovo slabší. Aj besedy, ktoré sme moderovali boli až po uzavretí známok.

V pondelok (28.1.) sme s prvákmi na Gymnáziu Školská debatovali o Životný štýle, látkových a nelátkových závislostiach a s druhákmi o Násilí a šikane. V utorok ráno sme sa vrátili a v ďalšej prváckej triede sme sa rozprávali Životnom štýle, látkových a nelátkových závislostiach. Na Spojenej škole v Rudňanoch sme v štvrtok (31.1.) s dievčatami rozobrali tému Partnerských vzťahov, Gynekológie a antikoncepcie.

Ďakujeme za pozvanie na besedy a pozdravujeme všetkých s ktorými sme sa počas januára stretli.