info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
V novembri sme za besedami precestovali kilometre
11. decembra 2018
0

Veľa precestovaných kilometrov a besedy v nezvyčajných časoch – takýto bol náš november. Odštartovali sme ho večernou besedou o gynekológii a antikoncepcii na Internáte Jedlíková 11 v Košiciach(7.11). Debata to bola tak dobrá, že sme tam mesiac aj ukončili, ale to až na záver.

Druhá beseda bola na ZŠ Lipovej v Spišskej, kde sme so žiakmi ôsmeho ročníka debatovali o Násilí a šikane (9.11.). Už tradične sme sa v novembri stretli so žiakmi, ktorí bývajú na intráku Hotelovej akadémie (13.11) a rozprávali sa o Látkových aj nelátkových závislostiach. Pretože tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám,táto téma bola predmetom diskusie aj na besedách u prvákov na Tatranskej akadémii (14.11.), siedmakov na základne v Rudňanoch (20.11) a u ôsmakov a deviatakov základnej školy v Spišských Vlachoch. Medzitým sme sa stihli porozprávať o Gynekológii a antikoncepcii so žiakmi 1. a 2. ročníka na Gymnáziu Opatovskej v Košiciach (19.11.), v Detskom domove Mária Hute (23.11.) a s ôsmakmi a deviatakmi zo základnej školy v Rudňanoch. Posledná beseda bola už na spomínanom internátev Košiciach na tému HIV/AIDS.

Pozdravujeme všetkých, s ktorými sme sa počas novembra stretli, ďakujeme za pozvania a Lige proti rakovine ďakujeme za pomoc pri financovaní našich ciest.