info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Svetový deň boja proti AIDS 2018
11. decembra 2018
0

Prvého decembra si každoročne na Slovensku, ako aj vo svete, pripomíname Svetový deň boja proti AIDS, ktorý bol zavedený Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1988.V tento deň sú aktivity odborníkov i laikovoveľa intenzívnejšie a súzamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení. Ani tento rok sme my nezaostávali a už po sedemnástykrát sme v Spišskej Novej Vsi zorganizovali osvetové podujatie týkajúce sa tejto problematiky.

Počas celého dňa mali ľudia možnosť zastaviť sa v našom oranžovom stane a dozvedieť sa zaujímavé informácie o chorobe AIDS a o víruse HIV, ktorý ju spôsobuje. Veľký úspech mala naša novinka, interaktívna tabuľa, na ktorej si ľudia mohli overiť svoje vedomosti o možnostiach prenosu vírusu HIV. Mnohých zaujímali aktuálne štatistiky ohľadom tohto ochorenia na Slovensku, a preto by sme radi informovali aj vás. Slovenská republika naďalej patrí k štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. V roku 1985 sa na Slovensku začalo monitorovanie prípadov HIV/AIDS a do 30.9.2018 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 1046 prípadov infekcie HIV. V minulom kalendárnom roku 2017 bolo diagnostikovaných celkovo 72 nových prípadov HIV infekcie a k 30. septembru žije na Slovensku 812 občanov žijúcich s HIV.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie tejto stužky vyjadruje solidaritu s osobami, ktoré infekciou HIV alebo ochorením AIDS trpia.Približne 200 okoloidúcich s ňou odchádzali aj od nás. Vo večerných hodinách sa uskutočnil Sviečkový pochod, kedy sme si tichou prechádzkou uctili zomrelých.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa pri nás, v našom stánku, pristavili alebo sa zúčastnili Sviečkového podchodu. Spolu sme preukázali veľký záujem, podporu, a to, že svet okolo nás nám nie je ľahostajný.

Viac fotiek z tohto dňa nájdete na našom facebooku a taktiež zaujímavé video na našom youtube.