info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Závislosti, ktoré sú nebezpečnejšie, ako sa zdajú.
27. októbra 2022
0

Pod pojmom “závislosť” si väčšina ľudí predstaví užívanie drog, alkoholizmus alebo fajčenie. To je síce pravda, no existujú nelátkové závislosti, ktoré sú rovnako nebezpečné. Tieto činnosti sú často brané ako záľuby, no je dôležité rozlíšiť, kedy už nejde iba o záľubu. Záľuba sa mení na závislosť, keď závislý stráca kontrolu, stráca záujem o ostatné veci (rodina, priatelia) a voľný čas venuje iba vykonávaniu činnosti, ku ktorej je pripútaný.😲

👉🏻Prvou nelátkovou závislosťou je “gamblerstvo”, čiže závislosť na hraní hier. Gambler nedokáže odolať hre, aj napriek závažným finančným problémom. Veľmi rýchlo sa zadĺži a ničí si všetky sociálne vzťahy. Hra mu prináša neuveriteľné uspokojenie. Napriek silným výčitkám v hraní pokračuje.

👉🏻Druhou nebezpečnou závislosťou je “workoholizmus”, inak nazvaná  závislosť od práce. Workoholik je pod neustálym stresom, nedokáže oddychovať a zabávať sa. Stále tvrdo pracuje, a hoci pôsobí ako úspešný človek, je plný nepokoja. Neustále sa kritizuje a nedovolí si chybiť. 

👉🏻Treťou závislosťou je “shopaholizmus”. Závislí nakupujú viac, ako potrebujú a míňajú viac, ako majú. Často sa zadlžujú a požičiavajú si peniaze na nepotrebné veci, pre ktoré klamú a zavádzajú svojich blízkych. Keď si vytúženú vec kúpia, zažívajú pocit eufórie a nadšenia.

👉🏻Závislosť od internetu “netholizmus” je novodobou závislosťou. Spôsobuje nespavosť a neschopnosť “normálneho fungovania“. Problém rozlíšiť virtuálny svet od reálneho, zanedbávanie hygieny a zabúdanie jesť. Prvý pohľad môže klamať, preto je dôležité, už prvé náznaky závislosti eliminovať –  podporou a vytváraním príležitostí k aktivitám, pri ktorých človek zamestná myseľ niečím iným.

👉🏻Ďalšou zo závislostí je závislosť na sexeSprevádza ju neustále myslenie na sex, vysoká promiskuita, alebo veľmi častá masturbácia. Na jednej strane sex závislej/mu prináša uspokojenie, avšak na druhej strane vedie k pocitom samoty, hanby, úzkosti, odcudzenia. Takýto človek má veľký problém nadviazať partnerský vzťah a zblížiť sa s niekým.

👉🏻Závislosť na jedle. Nekontrolovateľná túžba konzumovať jedlo, čoho následkom je nadmerný príjem kalórií. Najväčší problém je v type jedla, alebo v spôsobe a príčine konzumácie. Tieto pocity väčšinou prichádzajú, keď je chorý/á osamote. A aké sú príznaky? Nadmerné zaujatie jedlom, strata kontroly nad stravovacími návykmi, zvyšovanie množstva jedla, neodolateľná chuť na sladké a mastné jedlá.