info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ako budovať správne návyky
10. mája 2022
0

Návyk je správanie, ktoré sa zopakovalo dostatočne veľa ráz, až sa zautomatizovalo. Či už ide o dobré alebo zlé návyky, proces budovania návykov sa začína pokusom a omylom. Vždy, keď opakovane čelíte problému, váš mozog začne automatizovať spôsob ako ho vyriešiť. Keď sa návyky vytvoria, úroveň aktivity v mozgu klesá. Naučíte sa zamerať na podnety, ktoré predpovedajú úspech, a vytesniť všetky ostatné. Ak sa podobná situácia vyskytne v budúcnosti, presne viete, čo robiť. Váš mozog preskočí proces pokus – omyl a vytvorí si psychické pravidlo: ak toto, tak tamto. Voľba, ktorá si kedysi vyžadovala úsilie, sa stala automatickou. Vytvoril sa NÁVYK.

Správne nastavené dobré návyky nám môžu do života priniesť veľa benefitov, ktoré sa odzrkadlia aj v našej budúcnosti.  Návyky znižujú kognitívnu záťaž a uvoľňujú mentálnu kapacitu, takže môžete venovať pozornosť iným činnostiam, a doslova si oslobodzujete myseľ. Napríklad ak chcete mať dobré výsledky v škole, potrebujete mať dobré učebné návyky. Ak chcete byť zdravý a fit, potrebujete dodržiavať dobré zdravotné návyky. A takto to funguje v každej oblasti. Chcete dosiahnuť nejaký cieľ ? Pravdepodobne bez dobrých návykov sa nepohnete.

Každý návyk sa dá rozdeliť na 4 fázy: podnet, žiadosť, odpoveď a odmena. Ak si tieto fázy všimnete, môžete zautomatizované negatívne návyky pozmeniť a vytvoriť si naopak tie dobré. Ak chceme budovať lepšie návyky, musíme taktiež dodržiavať 4 jednoduché pravidlá, ktoré nám pomôžu nastaviť dobrý návyk, ktorý sa nám bude ľahko dodržiavať, a okrem výsledkov nám ponúkne aj zmenu správania.

  1. Pravidlo: Návyk musí byť očividný (viditeľný, konkrétne popísaný)
  2. Pravidlo: Návyk musí byť atraktívny (spojenie príjemného s užitočným)
  3. Pravidlo Návyk musí byť ľahký (zvládnuteľný, udržateľný dlhodobo)
  4. Pravidlo Návyk musí byť uspokojivý (spojený s odmenou, dobrým pocitom)

Tak, teraz už viete, ako na to. No ostáva vám už len jediné. Rozoznať svoje zlé návyky, určiť si svoje dobré návyky a jednoducho ich začať praktikovať. Možno bude začiatok ťažší, ale návyky sa stanú návykmi, len keď sa opakujú dovtedy, kým sa nezautomatizujú.

 

Zdroj: kniha: James Clear – Atómové návyky