info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Februárové besedy
2. marca 2019
0

Február priniesol kopec besied a nový rekord v počte besied v priebehu jedného dňa.

Už 11. február bol zaujímavý. Od rána sme besedovali na Gymnáziu Školskej v Spišskej Novej Vsi a so študentmi dvoch prváckych tried debatovali o závislostiach a životnom štýle a so žiakmi dvoch druháckych tried o násilí a šikane. V ten istý deň sme v Markušovciach moderovali besedu o Duševnom zdraví. Na Školskú sme sa vrátili 13.2 a ďalšími druhákmi diskutovali o násilí a šikane.

Ozajstnou výzvou pre nás bol 26. február. Okrem toho, že nám štartovali nábory na stredných školách sme boli účastní projektu ZŠ na Lipovej ulici zameraného na mediálnu výchovu. Žiaci druhého stupňa navštívili televíziu, absolvovali prednášky a zažili besedu s našimi peerkačmi. Celkovo tak dve partie peerkačov moderovali 9 besied v priebehu jedného doobedia.

Sme radi, že moderujeme čoraz viac besied a že sa stávame súčasťou tak zaujímavých projektov. Ďakujeme a vidíme sa možno aj na vašej škole.