info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Intímne zdravie stredoškolákov PRIESKUM
2. decembra 2022
0

54% opýtaných žiakov stredných škôl nemá sprostredkované informácie o pohlavných či pohlavne prenosných chorobách v rámci vyučovania

Tento štvrtok, 1.12, je Medzinárodný deň boja proti HIV/AIDS. HIV je jednou z nosných tém, ktorým sa v rámci témy intímneho zdravia venujeme. Každý rok, 1. decembra, organizujeme v Spišskej Novej Vsi Sviečkový pochod, ako vyjadrenie podpory ľuďom bojujúcim s touto chorobou. Tento rok slávime 20. výročie Sviečkového pochodu a pri tej príležitosti sme sa rozhodli urobiť prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť vzťah mladých ľudí k intímnemu zdraviu.

Dotazník bol anonymný a určený žiakom stredných škôl v Košickom a Prešovskom kraji. Spolu odpovedalo 448 respondentov. Zaskočil nás fakt, že viac ako polovica opýtaných žiakov nemá informácie o pohlavne prenosných chorobách sprostredkované v škole. Následne iba 67% žiakov odpovedalo, že pozná bežné choroby, ktoré sa prenášajú pohlavným stykom.

Len 53% sexuálne aktívnych žiakov nám na otázku, či sa vždy chránia pri pohlavnom styku prezervatívmi, odpovedalo pozitívne. V súčasnosti existuje množstvo antikoncepčných metód, prezervatívy alebo akákoľvek iná bariérová metóda, ktorá dokáže účinne uchrániť pred väčšinou z pohlavne prenosných chorôb.

Na otázku ohľadne možnosti zaočkovania sa proti HPV odpovedalo, že to už zvažovalo 32% žiakov a 15% už bolo zaočkovaných. HPV je vírus, s ktorým prichádza do kontaktu v priemere až 8 z 10 sexuálne aktívnych ľudí. Aj keď vo väčšine prípadov nespôsobuje zdravotné ťažkosti, niektoré typy tohto vírusu sú zodpovedné za vznik genitálnych bradavíc či rakoviny, napríklad na krčku maternice, hltane alebo v oblasti konečníka.

My sa prostredníctvom besied na tému Intímne zdravie snažíme šíriť informácie o pohlavne prenosných chorobách,  ktoré sú často podceňované a zabúda sa pred nimi chrániť. Nezabúdame, že intímne zdravie zahŕňa aj celkovú duševnú a fyzickú pohodu vo vzťahu k sexualite. Preto sa rozprávame aj o tom, ako by sa dalo predísť zlej skúsenosti, či možným problémom.

Ak si sa tohto prieskumu zúčastnil aj ty, alebo si pomohol jeho šíreniu, tak veľké poďakovanie na záver patrí práve tebe. Bez vašej aktivity by naša činnosť nemala zmysel.