info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Ktoré potraviny sú dôležité pre mozog, ako sa mení človek pri dlhodobom užívaní drog a tipy na zlepšenie logického myslenia
30. apríla 2020
0

“Ja neviem myslieť logicky” 🤦‍♂️⁣

To je veta, ktorú si si možno už povedal. Každý z nás však logické myslenie má a môže ho trénovať. Prinášame pár tipov ako na to 🙂⁣

 

ZDROJ:

EDUWORLD – Ako u deti rozvíjať logiku a strategické myslenie?

EDUWORLD – 17 tipov, ako rozvíjať pamäť a logické myslenie v predškolskom veku

 

 

 

 

 

 

 

Alkohol je najužívanejšia droga na svete🍺 Mnohí si však neuvedomujú, že ju zaraďujeme k najviac návykovým a veľmi nebezpečným. Preto treba naďalej zvyšovať povedomie o jeho nebezpečnosti a tým zabrániť vzniku závislosti, ktoré bohužiaľ v mnohých prípadoch končia veľmi zle 😔😓

 

ZDROJ:

KLOCHER – Šokujúce fakty o drogách: Neuveríte, na čo sa kedysi používal heroín!

 

 

 

 

 

 

Zjednodušene povedané, závislosť je neschopnosť zaobísť sa bez niečoho alebo niekoho, a v prípade drogovej závislosti je tým niečím droga. Asi sa zhodneme, že závislosť v menšej alebo väčšej miere ovplyvňuje život a správanie človeka. Miera zmeny potom závisí aj od doby trvania závislosti a druhu látky, od ktorej je jedinec závislý. Všeobecne ale môžeme povedať, že celkové emocionálne prežívanie a správanie býva deformované. Reakcie na podnety nie sú primerané, závislý je viac podráždený, paranoidný, môže vykazovať úzkosť či depresívnu náladu. Je dokázané, že dlhodobé užívanie návykových látok zhoršuje koncentráciu a mení spôsob myslenia. Závislému sa mení hierarchia hodnôt, ktorá ovplyvňuje aj jeho jednanie. Nezaujíma ho jeho budúcnosť, myslí iba na prítomnosť. Nezáleží mu na jeho zdravotnom stave, ktorý sa práve užívaním drog zhoršuje. Čo sa týka výkonu v škole alebo v práci, je znateľné zhoršenie výkonnosti. Pod vplyvom drogy môže byť človek priveľmi aktívny alebo naopak v útlme, neschopný akejkoľvek aktivity. Niektorí svoju drogu potrebujú len aby boli schopní akejkoľvek činnosti. Deň, život a životný štýl závislého človeka je výrazne zredukovaný iba na jednoduchý stereotyp. Cieľom dňa býva získanie drogy, jej užívanie a následné opakovanie týchto úkonov. A spomenuté je iba kvapkou v mori, ako sa zmení človeku jeho osobnosť a život po začatí a pravidelnom užívaní drogy.

 

Čo začína iba zvedavosťou, nudou, alebo chuťou zapadnúť môže skončiť ťažkou závislosťou, zničeným životom či v najhoršom prípade smrťou. Buďme k sebe zodpovední a robme pre seba premyslené a len tie najlepšie rozhodnutia.

 

ZDROJ:

UNIPO – Nelegálne drogy

ŽIVOT BEZ ZÁVISLOSTÍ – Tvoj mozog a drogy 

 

 

Ako mysliace bytosti musíme denne vstrebávať veľké množstvo informácií. 🤓

Vďaka týmto potravinám môžeme dodať svojmu mozgu palivo na lepšiu pamäť a sústredenie sa, čo nám pomôže pri učení či riešení úloh v práci. 🧠💪🏽

 

ZDROJ:

CVIČTE – Strava, ktorá podporuje náš mozog

MENTEM – Mozog a výživa III.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podľa najnovších štatistík na Slovensku zažilo až 10% žien sexuálne násilie a priamo znásilnených bolo dokonca až 5%.

Avšak iba mala časť obetí takýto čin nahlási, pretože sa cíti zahanbene alebo sa obava páchateľa. Dôležité je povedať, že každá obeť si zaslúži pomoc a ochranu. Neriešenie takejto situácie môže viest k dlhotrvajúcim traumám či iným psychickým problémom. Preto ak poznáme niekoho s podobným príbehom, podporme ho a nenechajme ho v tom samého✌🏽

 

ZDROJ:

ZASTAVME NÁSILIE – Sexuálne násilie na ženách 

 

 

 

Zuzanka Hraškovie je známa sociálna balada písaná vo veršoch. Hlavnou hrdinkou je malé dievčatko menom Zuzanka, ktorému umrela mamka. Jej otec sa neskôr oženil so zlou ženou, ktorá sa stala Zuzankinou macochou. Aj keď ste možno nikdy o tejto balade nepočuli, mohli ste si všimnúť agresora v postave macochy. Zuzankina nevlastná mama, macocha, bola príležitostný agresor, pretože sa u nej prejavili tieto vlastnosti: náhla agresivita k dieťaťu (neskorý príchod), impulzívna reakcia(zbadala, že je špinavá), ľutovanie činu (videla Zuzankino mŕtve telíčko, ktoré priniesli). Macocha využívala tieto spôsoby šikanovania: fyzické aktívne priame: Zuzanku niekoľkokrát zbila, ubližovala jej fyzicky, len preto, že prišla trošku špinavá. Verbálne aktívne priame- Zuzanku oslovovala nadávkami, prezývkami: šklbane, fagane, pačrev, lagane. Zuzankin otec sa jej bohužiaľ nezastal a odohnal ju od seba so slovami: ,,Iste si šantila; čuš!… To sa zahojí.“ , práve v tomto momente nastala chyba, jej otecko ju mal utešiť, bol jej jediným rodičom, keďže mamka zomrela. Otecko sa mal za svoju dcéru postaviť. Nemal právo odohnať Zuzku so slovami, že je to jej vina, on nevedel čo sa skutočne dialo.

Ak ťa táto téma zaujala, viac sa dočítaš na našej stránke: Ako to bolo so Zuzankou Hraškovie