info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Blog
Najlepšejší rok 2019
3. januára 2020

Sme radi, že opäť môžeme povedať: „Máme za sebou najlepšejší rok“. Ako predseda sa chcem v prvom rade poďakovať všetkým našim členom. PEER aktivistom za to, že odmoderovali množstvo skvelých […]

Svetový deň boja proti HIV/AIDS 2019
3. decembra 2019

„Opora je najsilnejší spôsob podpory“… …a to, platí doslovne. Preto sme aj my rozhodli byť 1. decembra oporou. Už po osemnásty krát sme v našom mestev spolupráci s Červeným krížom zorganizovali Sviečkový pochod […]

Besedovo tematický november
28. novembra 2019

Počas predposledného mesiaca v roku je viac tematických dní, ktoré školy môžu využiť na besedy pre žiakov. Tretí novembrový týždeň je vyhlásený za Európsky týždeň boja proti drogám a 19. novembra […]

Nežná študentská
8. novembra 2019

Je 17. november 1989. Atmosféra by sa dala krájať. Celý deň sa najmä študenti, ale aj rôzni odporcovia komunistického režimu pripravujú na tzv. povolenú demonštráciu pri príležitosti 50. výročia smrti […]