info@mladiludiaazivot.sk +421 911 213 902
Blog
Najpozitívnejšie hodnotenie roka 2018
31. decembra 2018

Dámy a páni, sme radi, že vás môžeme privítať pri čítaní najpozitívnejšej bilancie roka 2018. Nová skupina, množstvo besied, skvelé spolupráce a podujatia – takto sme v skratke robili svet lepšejším. V úvode […]

Selektuj informácie, nie ľudí!
12. decembra 2018

Na začiatku školského roka 2018/2019 nás zástupcovia Regionálneho centra mládeže oslovili so spoluprácou na projekte zameranom na formovanie hodnotových postojov mladých ľudí. Išlo o projekt „Selektuj informácie, nie ľudí!“, ktorého cieľom […]